Globalny minimalny podatek CIT

Globalny minimalny podatek CIT

2021-11-02
Globalny minimalny podatek CIT
Najwcześniej od 2023 roku firmy działające w skali światowej, w tym cyfrowi giganci, zapłacą globalny minimalny podatek w wysokości 15 proc. To część międzynarodowego porozumienia w zakresie wypracowania nowych zasad opodatkowania największych firm i walki z rajami podatkowymi.

8 października Polska wraz ze 135 krajami wydała wspólną deklarację w ramach opracowywanego przez forum OECD projektu walki z agresywną międzynarodową optymalizacją podatkową BEPS 2.0. (ang. base erosion and profit shifting - BEPS).

Wiceminister finansów ujawnił założenia tego międzynarodowego porozumienia stanowiącego podstawę do stworzenia regulacji prawnych dotyczących opodatkowania koncernów technologicznych oraz będącego kolejnym krokiem w walce z rajami podatkowymi. Porozumienie obejmuje dwa filary.

Filar I – wprowadzenie tzw. fair share, czyli uczciwej części podatku

Pierwszy filar zakłada obowiązek płacenia przez 100 największych przedsiębiorstw globalnych uczciwej część podatku (tzw. fair share) niezależnie od miejsca, w którym działają i generują zyski. Dzięki temu ponad 125 mld dolarów zysków pochodzących z około 100 największych i najbardziej dochodowych koncernów zostanie realokowanych do innych krajów na całym świecie.

Z wypowiedzi wiceszefa MF wynika, że podmioty objęte pierwszym filarem będą wyłaniane na podstawie uzgodnionych między państwami progów i kryteriów, zaś dokładny zakres działalności tych spółek zostanie wkrótce ustalony i wówczas poznamy konkretne dane.

Filar II – minimalny podatek dla globalnych firm

Drugi filar natomiast zakłada reformę międzynarodowego systemu podatkowego polegającą na wdrożeniu przepisów nakładających na globalne przedsiębiorstwa minimalną stawkę podatkową w wysokości 15 proc. Filar ten skupia się ponadto na zwalczaniu tzw. rajów podatkowych.

Wiceminister zapewnił, że wpływy z opodatkowania największych firm zasilą Skarb Państwa i będą przeznaczane na dowolny cel służący obywatelom. Globalny minimalny podatek dla firm działających w skali światowej ma być płacony według następującej zasady:

  • jeśli zagraniczna korporacja w danym kraju płaci efektywny podatek dochodowy poniżej 15 proc. progu, to spółka matka tej korporacji dopłaci różnicę w kraju swojej siedziby.

Minimalny globalny podatek ma być zatem tzw. podatkiem wyrównawczym, a jego wprowadzenie ma służyć wyrównywaniu szans w systemach podatkowych różnych państw.

Jednocześnie Polska zabiegała w trakcie rozmów o utrzymanie konkurencyjności poprzez możliwie jak największe wyłączenie z opodatkowania minimalnym podatkiem globalnym firm prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą, tzw. substance-based carve-out. W wyniku negocjacji udało się wywalczyć mechanizm ochronny, dzięki któremu nie dojdzie do zwiększenia opodatkowania zagranicznych firm, które inwestują na terenie Polski i prowadzą tutaj rzeczywistą działalność gospodarczą.

W 2020 roku wpływy z CIT w Polsce wyniosły 52,6 mld złotych. W tym czasie 36 firm zapłaciło podatek przekraczający 100 mln zł.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe