Vat

Bezpłatny audyt procesów

Vat
Redukcja kosztów i zwiększanie efektywności firmy to obszary, nad którymi warto pracować systematycznie. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji, gdyż optymalizacja tych obszarów w wymierny sposób może zredukować negatywny wpływ pandemii koronawirusa na biznes. 

Dla firm, które są zainteresowane usprawnieniem procesów i zmniejszeniem kosztów, ale z powodu obecnej sytuacji odłożyły takie działania na później, przygotowaliśmy ofertę bezpłatnego audytu procesów.

Bezpłatny audyt procesów obejmuje:

W ramach audytu przeanalizujemy obszary funkcjonowania Państwa firmy i zidentyfikujemy te z nich, które są podatne na ograniczenie kosztów, możliwe do przeniesienia do online, nadają się do zautomatyzowania czy po prostu kwalifikują się do usprawnienia.

Bezpłatnie zrealizujemy dla Państwa następujące usługi:

 • Analizę procesów i identyfikację obszarów do poprawy lub zmiany modelu działania.
 • Wskazanie kierunku zmian i usprawnień procesów.

Dzięki naszej usłudze zyskają Państwo cenną wiedzę na temat organizacji, która umożliwi zaplanowanie działań optymalizacyjnych. Pozwoli to Państwu skuteczniej przygotować się na czas powrotu gospodarki do normalnego funkcjonowania i zyskać przewagę nad konkurencją.

Klientom, którzy zdecydują się zastosować rekomendowane przez nas rozwiązania, oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie ich wdrożenia.

Nasz zespół

Zespół konsultingu Crowe to grono ekspertów z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z klientami z różnych sektorów, zarówno z firm polskich, jak i zagranicznych. Naszym atutem jest indywidualne podejście do każdego projektu, nad którym pracujemy. Zawsze szczegółowo analizujemy specyfikę działania naszych klientów i dobieramy rozwiązania dopasowane do ich potrzeb.

Bezpłatny audyt procesów

Skontaktuj się z ekspertem 

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe

Zapytaj o audyt

* pole wymagane

Informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktów biznesowych, w tym przedstawienia ofert produktów i usług, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania wyrażonej zgody.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów:
  - wysłanie pisemnego oświadczenia na adres: Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa,
  - wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected]
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.