ESG Breakfast – zrównoważony początek dnia!

ESG Breakfast – zrównoważony początek dnia!

Polska: Warszawa, Wrocław
Data rozpoczęcia:

11.06.2024 09:30

Data zakończenia:

12.06.2024 11:30

ESG Breakfast – zrównoważony początek dnia!
Od 2024 roku pierwsza grupa firm została objęta obowiązkiem raportowania niefinansowego. Podmioty te będą wymagały od swoich dostawców informacji o działaniach z obszaru zrównoważonego rozwoju. Danych do opracowania może być ponad 1000, a czasu pozostało niewiele. Dlaczego to ostatni moment na rozpoczęcie działań ESG oraz jak skutecznie wdrożyć je w organizacji?

Na ESG Breakfast zaprosiliśmy firmy, które poważnie myślą o zrównoważonym rozwoju i chcą przygotować się do wdrożenia działań z tego obszaru. Pokazaliśmy, że ESG to nie tylko obowiązek ustawowy, ale także ogromna szansa na budowanie wartości firmy, wzmacnianie przewagi konkurencyjnej i eliminowanie ryzyk. To także kluczowy krok w kierunku zrównoważonej transformacji organizacji.

11 czerwca 2024 Warszawa 
Sofitel Victoria, Królewska 11 
godz. 9:30 – 11:30 
 
12 czerwca 2024 Wrocław 
PURO Wrocław Old Town, Włodkowica 6 
godz. 9:30 – 11:30 

Nie udało Ci się dołączyć? Obejrzyj nagranie z naszego webinaru!

Webinar: ESG w Twojej firmie

Czego dowiedzieliście się podczas ESG Breakfast?

Eksperci Crowe i Envirly podzielili się z uczestnikami spotkania najważniejszymi informacjami dotyczącymi regulacji z zakresu ESG i związanych z tym wymogów dla firm. Opowiedzieli o największych wyzwaniach związanych z wdrożeniem strategii zrównoważonego rozwoju, obliczaniem śladu węglowego organizacji i produktu oraz raportowaniem niefinansowym.

Pokazali narzędzia, które automatyzują działania z obszaru ESG, dostarczają wiarygodnych informacji oraz pomagają firmom stawać się bardziej przyjaznymi dla otoczenia.

 

ESG Breakfast

ESG Breakfast to doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o najważniejszych aspektach ESG oraz o tym, jak tą wiedzę przekształcić w realne działania.

Agenda ESG Breakfast:

 • Regulacje i otoczenie biznesowe – dlaczego warto zająć się tematem ESG w firmie
 • Zakres wymagań – dyrektywa CSRD i ślad węglowy
 • Największe wyzwania dla firm
 • Rozwiązania wspierające implementację działań ESG
 • Studium przypadku: Korzyści płynące z raportowania ESG przez firmę z branży
 • Q&A: Sesja pytań i odpowiedzi
 • Networking

Nasi eksperci

 

Chcesz porozmawiać o ESG już dziś? Zapisz się na bezpłatną konsultację z naszymi ekspertami:


Zapisz się na konsultację

 

Dlaczego ESG warto się zająć już dziś?

 • Wzrost konkurencyjności: Wdrażanie strategii ESG pozwala firmom wyróżnić się na rynku. Zrównoważone praktyki biznesowe są coraz bardziej cenione przez klientów, partnerów biznesowych i inwestorów, co może przełożyć się na zwiększenie sprzedaży i rozwój organizacji.

 • Budowanie wiarygodności: Firmy, które dbają o środowisko, społeczeństwo i dobre praktyki zarządzania, są postrzegane jako bardziej wiarygodne i odpowiedzialne. ESG uwiarygadnia Twoją firmę w oczach kluczowych interesariuszy, co może prowadzić do długotrwałych i korzystnych relacji biznesowych.

 • Nie tylko trend, ale i obowiązek: ESG to już nie tylko modny temat, ale coraz częściej wymóg prawny. Przepisy unijnej Dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) wprowadzają obowiązek raportowania niefinansowego dla coraz większej liczby przedsiębiorstw. Przyszłość biznesu to zrównoważony rozwój – zacznij działać już teraz!

 • Dostęp do kapitału: Inwestorzy i instytucje finansowe coraz częściej preferują współpracę z firmami, które mają jasno określone i realizowane cele ESG. Dzięki temu możesz uzyskać dostęp do kapitału na korzystniejszych warunkach, co wspiera dalszy rozwój Twojej firmy.

 • Wzmocnienie działań employer branding: Pracownicy coraz częściej zwracają uwagę na dojrzałość firm w obszarze zrównoważonego rozwoju. Promując działania ESG łatwiej pozyskasz nowe talenty i zwiększysz poziom lojalności Twoich pracowników.

Co omówiliśmy na ESG Breakfast? 

ESG breakfast

ESG – doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zobacz także

W maju 2024 roku do zespołu spółki dołączyła Milena Kowalik-Szeruga, obejmując stanowisko Managera ESG.
Od października 2023 r. importerzy określonych towarów składają kwartalne deklaracje o emisji gazów cieplarnianych.
Kto musi rozliczyć opłatę i w jakiej wysokości?
Brak prowadzenia ewidencji importowanych towarów i terminowej wysyłki raportów CBAM skutkować może nałożeniem wysokich kar.
W maju 2024 roku do zespołu spółki dołączyła Milena Kowalik-Szeruga, obejmując stanowisko Managera ESG.
Od października 2023 r. importerzy określonych towarów składają kwartalne deklaracje o emisji gazów cieplarnianych.
Kto musi rozliczyć opłatę i w jakiej wysokości?
Brak prowadzenia ewidencji importowanych towarów i terminowej wysyłki raportów CBAM skutkować może nałożeniem wysokich kar.