vyvoj mzdy

Legislatívne zmeny v oblasti HR a miezd 2023

6. 12. 2022
vyvoj mzdy
Vývoj mzdy (Zdroj: elements.envato.com)

Výška minimálnej mesačnej mzdy od 1.1.2023 bude na úrovni 700 €. Táto výška sa týka zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na trvalý pracovný pomer. Ak je pracovný úväzok kratší, minimálna mesačná mzda sa pomerne skráti. Hodinová minimálna mzda bude od roku 2023 vo výške 4,023 €.

vyvoj minimalnej mzdy

Graf  Vývoj minimálnej mzdy v Slovenskej republike od roku 2014
Zdroj: CA na základe štatistických údajov

Prehľad odvodov zamestnanca pri mesačnej minimálnej mzde v roku 2023:

Odvody do SP (9,4 % z hrubej mzdy) = 65,80 €
Odvody do ZP (4 % z hrubej mzdy) = 28 €
Preddavok na daň = 37,23 €

Čistá minimálna mesačná mzda v roku 2023 = 568,97 €

 

Prehľad odvodov zamestnávateľa pri mesačnej minimálnej mzde v roku 2023:

Odvody do SP (25,2 % z hrubej mzdy) = 176,40 €
Odvody do ZP (10 % z hrubej mzdy) = 70 €

Cena práce zamestnávateľa za zamestnanca s minimálnou mesačnou mzdou = 946,40 €

Daňový bonus v roku 2023

Okrem minimálnej mzdy sa od 1. januára 2023 zvýši aj daňový bonus. Ide o jeho druhé zvýšenie v krátkom čase, keďže sa zvýšil už v júli 2022.

 • deti do 18 rokov = 140 € (na prechodné obdobie 2 rokov),
 • deti nad 18 rokov = 50 €.

V platnosti zostáva maximálna výška daňového bonusu, ktorá predstavuje zvyšujúce sa percento zo základu dane v závislosti od počtu detí. To znamená, že v skutočnosti môže byť daňový bonus odlišný od vyššie uvedených hodnôt.

Zohľadňovať sa bude príjem oboch rodičov, a to, ak si rodič vzhľadom na výšku svojho čiastkového základu dane nemohol počas roka uplatniť plnú sumu daňového bonusu, bude tak môcť urobiť pri podaní daňového priznania, v ktorom uvedie aj čiastkový základ dane druhého rodiča a po sčítaní môže vzniknúť nárok na plnú sumu.

Zvýšenie stravného od 1.1.2023

S príchodom nového roka 2023 nás pravdepodobne čaká aj ďalšie zvyšovanie stravného, ktoré by malo vyzerať nasledovne:

 • 6,80 EUR – časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 10,10 EUR – časové pásmo 12 až 18 hodín,
 • 15,30 EUR – nad 18 hodín.

Na základe toho budú platiť nasledujúce sumy gastrolístkov:

 • Maximálna hodnota gastrolístka bude 6,80 EUR
 • Maximálny príspevok zamestnávateľa na gastrolístka bude 3,74 EUR
 • Minimálna hodnota gastrolístka bude 5,10 EUR
 • Minimálny príspevok zamestnávateľa na gastrolístka bude 2,81 EUR

V prípade, že zamestnávateľ poskytuje zamestnancom finančný príspevok, budú platiť nasledujúce sumy:

 • minimálna hodnota finančného príspevku = 2,81 EUR
 • maximálna hodnota finančného príspevku = 3,74 EUR

Finančný príspevok/stravný lístok môže zamestnávateľ uhradiť aj zo sociálneho fondu, bez limitu. Gastrolístky aj finančný príspevok na stravovanie sa poskytuje vopred.

Elektronické stravné poukážky

Pri stravnom prichádza aj k ďalšej zmene, a to prechod na gastrolístky len v elektronickej podobe. Výnimkou bude situácia, keď zamestnanec nemôže používať elektronickú stravovaciu kartu počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti. Vzdialenosť nie je v zákone definovaná.

Nepoužité stravné lístky by mali zamestnávatelia vrátiť vydávajúcim firmám.