Služby

Služby 

Vat

Služby

Disponujeme odborníkmi, ktorí Vám radi poskytnú profesionálne a kvalitné služby. Zameriavame sa na Business Processes Outsorcing (BPO) v oblasti nie len účtovníctva a mzdového účtovníctva, ale taktiež aj v oblasti daní, auditu a právnych otázkach. Našim cieľom je poskytovať klientom služby a riešenia s odbornými znalosťami a skúsenosťami.

Čo ponúkame našim klientom:

Účtovníctvo a reporting
Ponúkame širokú škálu služieb v oblasti vedenia účtovníctva a reportingu podľa lokálnej a medzinárodnej účtovnej regulácie. Naše služby sa snažíme prispôsobiť špecifickým požiadavkám klientov.
Daňové poradenstvo
Pozorne monitorujeme všetky legislatívne zmeny v daňovej, účtovnej a obchodnej oblasti, nakoľko si uvedomujeme
komplexnosť daňovej problematiky na lokálnej i medzinárodnej úrovni.
Audit
Náš tím poskytuje audítorské služby vykonávané v súlade s Medzinárodnými  audítorskými štandardmi, platnou slovenskou legislatívou.
HR a mzdy
Crowe Slovensko poskytuje komplexný outsourcing mzdovej a HR agendy prostredníctvom spoločnosti zo skupiny Crowe – Contract Administration .
Právne poradenstvo’
Pozorne sledujeme všetky legislatívne zmeny tak,
aby boli naši klienti včas upozornení na akékoľvek zmeny a nové povinnosti voči príslušným inštitúciám.

Účtovníctvo a reporting
Ponúkame širokú škálu služieb v oblasti vedenia účtovníctva a reportingu podľa lokálnej a medzinárodnej účtovnej regulácie. Naše služby sa snažíme prispôsobiť špecifickým požiadavkám klientov.
Daňové poradenstvo
Pozorne monitorujeme všetky legislatívne zmeny v daňovej, účtovnej a obchodnej oblasti, nakoľko si uvedomujeme
komplexnosť daňovej problematiky na lokálnej i medzinárodnej úrovni.
Audit
Náš tím poskytuje audítorské služby vykonávané v súlade s Medzinárodnými  audítorskými štandardmi, platnou slovenskou legislatívou.
HR a mzdy
Crowe Slovensko poskytuje komplexný outsourcing mzdovej a HR agendy prostredníctvom spoločnosti zo skupiny Crowe – Contract Administration .
Právne poradenstvo’
Pozorne sledujeme všetky legislatívne zmeny tak,
aby boli naši klienti včas upozornení na akékoľvek zmeny a nové povinnosti voči príslušným inštitúciám.