zdanovanie primov z prenajmu

Zdaňovanie príjmov z prenájmu a predaja služieb/tovarov cez digitálne platformy

22. 9. 2022
zdanovanie primov z prenajmu
Booking, Airbnb, Uber, Wolt, Bolt a iné

Dlhodobo existuje predovšetkým v Európskej únii diskusia o tom, ako zdaňovať digitálne služby, výsledkom čoho bolo zavedenie smernice, ktorá túto problematiku rieši. Od 1. januára 2023 bude aj v SR prijatá novela zákona, ktorá smernicu EU zavedie do praxe. Finančná správa na základe nej začne detailnejšie preverovať príjmy plynúce z prenájmu, predaja tovaru/služieb cez digitálne platformy.

Novela sa týka digitálnych platforiem, ako je napríklad Booking, Airbnb, Uber, Wolt alebo Bolt, ktorým bude zo zákona vyplývať povinnosť poskytovať informácie o svojich klientoch. Informačnú povinnosť budú mať aj platformy na prenájom bicyklov a iných dopravných prostriedkov spolu s platformami pre zdieľanú ekonomiku a virtuálnymi trhoviskami s tovarom. Zákon sa netýka veľkých poskytovateľov hotelového ubytovania, vládnych subjektov, a subjektov s akciami obchodovanými na regulovanom trhu s cennými papiermi. Takisto nebude nutné posielať informácie o malých predajcoch s menej ako 30 činnosťami a tržbami do 2 000 EUR za sledované obdobie.

Doteraz sa informácie o podobných príjmoch dali len vyžiadať, novela zákona zabezpečuje automatický tok informácií. Poskytované budú zoznamy firiem a fyzických osôb s ich identifikačnými údajmi a príjmami, ktoré cez digitálnu platformu dosiahli. Získané údaje budú následne porovnané s daňovým priznaním konkrétnej firmy/fyzickej osoby a v prípade nesúladu bude začatá daňová kontrola s cieľom dorubenia dane. Smernica hovorí aj o vytvorení tzv. cezhraničného daňového auditu, čo znamená, že v prípade potreby budú finančné správy z viacerých krajín spolupracovať na daňovej kontrole.

Cieľom smernice je zmenšiť daňové úniky a zamedziť vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. V prípade nesplnenia si daňových povinností, ako je registračná povinnosť alebo neuvedenie príjmov v daňovom priznaní, hrozia vysoké pokuty. Prvýkrát bude finančná správa preverovať príjmy dosiahnuté za rok 2023.

V prípade otázok prosím kontaktujte našich daňových poradcov.