HR a mzdy

HR a mzdy

Crowe poskytuje komplexný outsourcing mzdovej a HR agendy, čo umožňuje znížiť náklady na chod samostatného oddelenia vo vlastnej réžii klienta.
Naše ciele a služby

Naše ciele a služby

Náš vysokokvalifikovaný tím profesionálov pozostávajúci z právnikov, daňových poradcov, účtovníkovaudítorov umožňuje našim klientom profitovať z komplexného poradenstva. Dôkladne sledujeme všetky legislatívne zmeny, aby sme mohli našich klientov včas upozorňovať na nové zmeny a povinnosti voči príslušným inštitúciám.

Poskytujeme špičkovú kvalitu a efektívnosť v oblasti personálneho manažmentu a zaručujeme dôvernosť informácií aj podľa Novely zákona o Ochrane osobných údajov, ktorá vstúpila do platnosti od 1.7.2013.

Spracovanie miezd a personalistika:

 • Výpočet miezd, odvodov sociálneho a zdravotného poistenia a daní
 • Personálna administratíva (správa osobných zložiek zamestnancov, pracovné právo, správa dochádzkových systémov, správa benefitov a pod.)
 • Príprava prevodných príkazov resp. realizácia platieb vo forme požadovanej klientom
 • Dodanie výplatných pások cez e-portal, elektronicky alebo v diskrétnych obálkach v papierovej forme
 • Spracovanie výkazov a prehľadov pre daňový úrad a poisťovne
 • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na príslušných inštitúciách
 • Vyhotovenie zákonom stanovených reportov
 • Príprava špecifických reportov podľa požiadaviek klienta
 • Ročné zúčtovanie dane
 • Spracovanie povinných štatistických hlásení
 • Vystavenie potvrdení o príjme pre zamestnancov
 • Poradenstvo

Kontaktná osoba

Jana Mrenová
Jana Mrenová
Payroll Manager
Contract Administration (Slovakia) s.r.o.

HR a mzdy