Účtovníctvo a reporting

Účtovníctvo a reporting

Ponúkame širokú škálu služieb v oblasti vedenia účtovníctva a reportingu podľa lokálnej a medzinárodnej účtovnej regulácie. Naše služby sa snažíme prispôsobiť špecifickým požiadavkám klientov.
Naše ciele a služby

Naše ciele a služby

Poskytujeme komplexné ako aj čiastočné účtovné služby, ktoré vykonávame buď priamo u klienta, alebo v priestoroch našej kancelárie s možnosťou interaktívnej prepojiteľnosti s informačným systémom klienta.

Naši klienti pôsobiaci vo všetkých sférach obchodu a priemyslu profitujú z našich významných praktických skúseností a odborných znalostí v podobe spoľahlivých účtovných služieb.

Čas sú peniaze, a preto naše služby poskytujeme tak, aby sa naši klienti mohli zameriavať na strategické riadenie spoločnosti na základe verných účtovných informácii.

 

Medzi naše štandardné služby patrí:

 • Komplexné vedenie účtovníctva v zmysle slovenskej právnej úpravy účtovníctva
 • Príprava štatutárnej účtovnej závierky a asistencia pri audite
 • Príprava vykazovania podľa IFRS
 • Tvorba a implementácia vykazovania podľa požiadaviek klienta
 • Finančná analýza a finančné plánovanie
 • Tvorba a zhodnotenie obchodných zámerov s posúdením účtovných prípadov
 • Príprava vnútroorganizačných smerníc pre oblasť účtovníctva
 • Príprava konsolidovanej účtovnej závierky podľa IFRS
 • Podnikateľské a finančné poradenstvo
 • Príprava mesačného, kvartálneho a ročného balíka reportov podľa potrieb klienta

 

Dodatočné účtovné služby:

 • Poradenstvo pri riadení zásob podľa individuálnych potrieb klienta
 • Analýza a optimalizácia finančných a účtovných procesov firmy
 • „fast clean-up“ služby a konsolidácia účtov hlavnej knihy
 • Ostatné špecifické administratívne služby 

Kontaktná osoba

Andrea Hrebeňáková
Andrea Hrebeňáková
Accounting Manager
Crowe Slovakia

Účtovníctvo a reporting