certifikát pre e-podpis

Koniec platnosti certifikátov pre e-podpis

3. 10. 2022
certifikát pre e-podpis

Držiteľom občianskych preukazov vydaným pred 21. júnom 2021 vyprší na konci roka 2022 platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis.

Osoby, ktoré takýto občiansky preukaz využívajú, by mali čo najskôr navštíviť ktorékoľvek okresné riaditeľstvo PZ (oddelenie dokladov) za účelom výmeny občianskeho preukazu. Od 7.10.2022 sa ruší správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu z dôvodu končiacej platnosti certifikátov. Do prijatia tejto zmeny bolo potrebné zaplatiť poplatok 4,50 €. Prihlasovanie na portál verejnej správy – www.slovensko.sk zostane naďalej funkčné s pôvodným občianskym preukazom aj po uplynutí platnosti certifikátov, bude tak možné čítať prijatú poštu v e-schránke, ale nebude možné poštu pred odoslaním podpísať a tým pádom nebude jej zaslanie v mnohých prípadoch platné.

Upozorňujeme, že po vydaní nového občianskeho preukazu spoločníka je potrebné po jeho vydaní vykonať zmenu v Obchodnom registri SR.

Držitelia občianskych preukazov vydaných po 21. 6. 2021 doklady meniť nepotrebujú a ich certifikáty sú platné do 17.6.2025.

Od 1. januára 2023 sa začnú vydávať občianske preukazy v biometrickej kvalite.

Posledná aktualizácia 21.10.2022