Vstúpili sme do skupiny Crowe Horwath

Vstúpili sme do skupiny Crowe

Nové meno a nová sieť
Zlepšujeme sa pre Vás

Zlepšujeme sa pre vás

Dňa 1. januára 2017 sme oficiálne zmenili názov našej spoločnosti na Crowe Slovensko. Týmto dátumom sme taktiež spustili našu novú web stránku (www.crowe.sk). Počas našej nasledujúcej poštovej, osobnej a e-mailovej komunikácie sa budete stretávať s novým názvom Crowe, s novými e-mailovými adresami a pri telefonickom kontakte sa Vám budeme predstavovať novým menom.

To, čo sa nezmení, je náš záväzok poskytovať Vám čo najvyššiu kvalitu našich služieb. Nezmenila sa ani vlastnícka štruktúra našej spoločnosti a tiež naši pracovníci, ktorí s Vami pravidelne komunikujú a ktorých telefónne čísla zostávajú taktiež nezmenené.

 Dôvody pre zmenu

Hlavným cieľom nášho rozhodnutia pripojiť sa k medzinárodnej sieti Crowe Global je zabezpečiť pre našich klientov prístup k širokému portfóliu odborných skúseností a znalostí a zároveň naďalej poskytovať vysokú kvalitu a stabilitu našich služieb. Zmenou názvu spoločnosti meníme zároveň aj našu značku, čím zdôrazňujeme príslušenstvo ku skupine, ktorá patrí medzi 10 najväčších poradenských spoločností na svete.