Audit

Audit

Náš tím poskytuje audítorské služby vykonávané v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi, platnou slovenskou legislatívou a usmerneniami vydanými Slovenskou komorou audítorov.
Štatutárny audit

Štatutárny audit

Efektivitu a kvalitu našich auditov nám okrem našich skúseností a znalostí pomáha zabezpečiť osvedčená globálna metodika a moderné audítorské postupy a nástroje, ktoré má skupina Crowe k dispozícii. Naša metodika je zameraná na kľúčové oblasti a riziká, ktoré sú dôležité pre zostavenie správnych a spoľahlivých finančných výkazov, čo ďalej zvyšuje efektivitu a znižuje časovú náročnosť auditu pre auditované spoločnosti.

Náš audit Vám okrem splnenia zákonnej povinnosti prináša pridanú hodnotu v podobe identifikácie podnikateľských rizík a návrhu spôsobu ich riešenia prostredníctvom vnútorných systémov, procesov a kontroly, ako i podporu a pomoc skúsených profesionálov.

Výsledkom je výrok nezávislého audítora, na ktorý sa môžu majitelia spoločností spoľahnúť a ktorý budú rešpektovať i Vaši obchodní partneri. 

 

Audit účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS

Vďaka bohatým skúsenostiam a túžbe posúvať sa vpred Vám vieme ponúknuť i audity a iné uisťovacie služby týkajúce sa finančných informácií zostavených podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) a  iných štandardov (napríklad US GAAP).

Okrem expertov na Slovensku máme k dispozícií aj celosvetovú sieť Crowe, ktorá nám umožňuje sledovať najnovšie zmeny v IFRS a prístup k expertným názorom na najkomplexnejšie oblasti. Vďaka tomu vieme spoľahlivo rozuzliť spleť IFRS a poskytovať precízne a kvalitné služby.

Naše vedomosti v oblasti IFRS Vám vieme ponúknuť i pri riešení iných problémov, ktoré Vás okrádajú o čas a energiu. Príkladom takýchto služieb je  zostavovanie IFRS účtovnej závierky, poradenstvo pri zostavovaní skupinových balíkov a iných.

 

Medzi naše služby patrí:

  • Štatutárny audit individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok
  • Audit a previerka skupinových balíkov zostavených podľa slovenských účtovných predpisov, IFRS, prípadne iných štandardov
  • Overenie priebežných účtovných informácií
  • Mimoriadne audity (napr. zmeny v spoločnostiach, likvidácie)
  • Due diligence
  • Fúzie a akvizície, transformácie spoločností
  • Analýzy stavu účtovníctva
  • Zostavovanie účtovných závierok, skupinových balíkov ako i výročných správ
  • SOX audity
  • Iné 

Kontaktná osoba

Zdenka Tahunova
Zdenka Ťahúnová
Audit Manager, Tax Advisor
Crowe Slovakia
Lenka Dvorakova
Lenka Dvořáková
Audit Manager, Tax Advisor
Crowe Slovakia