Audit

Audit

Náš tím poskytuje audítorské služby vykonávané v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi, platnou slovenskou legislatívou a usmerneniami vydanými Slovenskou komorou audítorov.
Štatutárny audit

Štatutárny audit

Efektivitu a kvalitu našich auditov nám okrem našich skúseností a znalostí pomáha zabezpečiť osvedčená globálna metodika a moderné audítorské postupy a nástroje, ktoré má skupina Crowe k dispozícii. Naša metodika je zameraná na kľúčové oblasti a riziká, ktoré sú dôležité pre zostavenie správnych a spoľahlivých finančných výkazov, čo ďalej zvyšuje efektivitu a znižuje časovú náročnosť auditu pre auditované spoločnosti.

Náš audit Vám okrem splnenia zákonnej povinnosti prináša pridanú hodnotu v podobe identifikácie podnikateľských rizík a návrhu spôsobu ich riešenia prostredníctvom vnútorných systémov, procesov a kontroly, ako i podporu a pomoc skúsených profesionálov.

Výsledkom je výrok nezávislého audítora, na ktorý sa môžu majitelia spoločností spoľahnúť a ktorý budú rešpektovať i Vaši obchodní partneri. 

 

Audit účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS

Vďaka bohatým skúsenostiam a túžbe posúvať sa vpred Vám vieme ponúknuť i audity a iné uisťovacie služby týkajúce sa finančných informácií zostavených podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) a  iných štandardov (napríklad US GAAP).

Okrem expertov na Slovensku máme k dispozícií aj celosvetovú sieť Crowe, ktorá nám umožňuje sledovať najnovšie zmeny v IFRS a prístup k expertným názorom na najkomplexnejšie oblasti. Vďaka tomu vieme spoľahlivo rozuzliť spleť IFRS a poskytovať precízne a kvalitné služby.

Naše vedomosti v oblasti IFRS Vám vieme ponúknuť i pri riešení iných problémov, ktoré Vás okrádajú o čas a energiu. Príkladom takýchto služieb je  zostavovanie IFRS účtovnej závierky, poradenstvo pri zostavovaní skupinových balíkov a iných.

 

Medzi naše služby patrí:

  • Štatutárny audit individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok
  • Audit a previerka skupinových balíkov zostavených podľa slovenských účtovných predpisov, IFRS, prípadne iných štandardov
  • Overenie priebežných účtovných informácií
  • Mimoriadne audity (napr. zmeny v spoločnostiach, likvidácie)
  • Due diligence
  • Fúzie a akvizície, transformácie spoločností
  • Analýzy stavu účtovníctva
  • Zostavovanie účtovných závierok, skupinových balíkov ako i výročných správ
  • SOX audity
  • Iné 

Kontaktná osoba

Zdenka Tahunova
Zdenka Ťahúnová
Audit Manager, Tax Advisor
Crowe Slovakia
Daniel Salamun
Daniel Šalamún 
Audit Manager, Director
Crowe Advartis Assurance s.r.o.
Lenka Dvorakova
Lenka Dvořáková
Tax Manager, Auditor
Crowe Slovakia