Odvetvia pôsobenia

Odvetvia pôsobenia

Ponúkame odborné znalosti o miestnom trhu v oblasti auditu, daní, riadenia rizík a poradenstva, ktoré poskytujú konzistentnú kvalitu a bezchybné služby rôznorodej klientele v rôznych odvetviach.
Na čo sa zameriavame ?

Na čo sa zameriavame ?

Sme odhodlaní budovať trvalé vzťahy s klientmi, zamerané na pochopenie perspektívy, potreby a ciele klienta. Výsledkom čoho sú inovatívne obchodné riešenia navrhnuté pre jedinečné potreby zákazníka, riešenia, ktoré optimalizujú výkonnosť firmy v náročných regulačných prostrediach, znižujú riziká a zabezpečujú vysoko efektívne účtovné stratégie aj v tých najkonkurencieschopnejších odvetviach.

Rozsiahle odborné kompetencie našich odborníkov umožňujú členským firmám flexibilitu potrebnú na poskytnutie komplexných riešení pre klientov, ktorí hľadajú príležitosti a vyhýbajú sa hrozbám v rámci zložitých trhov. Naše služby a podpora umožňujú našim klientom rýchlo reagovať na meniace sa príležitosti a využívať nové trendy, ktoré ovplyvňujú ich podnikanie.

Aby sme udržali túto konkurenčnú výhodu pre našich klientov, neustále investujeme do vývoja nových, vysoko špecializovaných procesov a technológií - od komplexnej sady riešení až po unikátne technické riešenia - s cieľom poskytnúť najvyššiu úroveň služieb a podpory klientom. V dôsledku toho sú naši klienti lepšie informovaní, lepšie pripravení a nakoniec úspešnejší ako ich konkurencia.

Kľúčové odvetvia, v ktorých sme odborníkmi, zahŕňajú:

Vládny sektor
Výrobné odvetvie
Stavebné odvetvie
Maloobchod
Nehnuteľnosti
Finančné služby
Hotel, cestovný ruch a voľný čas
Zdravotná starostlivosť
Neziskové organizície
Technológia a telekomunikácie

Profesionálne služby
Preprava
D
istribúcia
Farmaceutický priemysel
Vzdelávanie
Média
Automobilový priemysel
Potravinársky priemysel
Chemický priemysel
Ťažobný priemysel
Zábavný priemysel
Textilný priemysel
Papierenský priemysel