Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

Pozorne monitorujeme všetky legislatívne zmeny v daňovej, účtovnej a obchodnej oblasti, nakoľko si uvedomujeme komplexnosť daňovej problematiky na lokálnej i medzinárodnej úrovni.
Naše ciele a služby

Naše ciele a služby

Našim cieľom je nielen poskytovanie efektívnych stratégií zameraných na optimalizáciu daňovej povinnosti, ale aj identifikácia a implementácia inovatívnych daňových riešení a efektívne zabezpečenie daňových povinností. Tento prístup umožňuje zvyšovať konkurencieschopnosť a efektívnosť našich klientov.

Naša spoločnosť zachováva kľúčové hodnoty Crowe Horwath - profesionálne a zrozumiteľné poradenstvo, inovatívnosť, vynikajúcu kvalitu a v neposlednom rade služby prispôsobené špecifickým potrebám klientov.

 

Prehľad daňovo poradenských služieb:

 • Daň z príjmov právnických osôb – príprava a podanie daňových priznaní, optimalizácia daňovej povinnosti
 • Daň z príjmov fyzických osôb a ich daňovo-odvodové povinnosti
 • Nepriame dane (DPH a spotrebné dane)
 • Súhrnné hlásenia, Intrastat, podania vzťahujúce sa k zrážkovej dani
 • Miestne dane a poplatky
 • Medzinárodné daňové plánovanie (návrh medzinárodných holdingových štruktúr, riešenia repatriácie zisku, optimálna štruktúra kapitalizácie, tax rulings)
 • Transferové oceňovanie a daňovo efektívne riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca
 • Asistencia a zastupovanie klienta pri daňovej kontrole, odvolaní v daňovom konaní a súdnych sporoch
 • Fúzie a akvizície
  • Daňové a finančné due dilligance
  • Transakčné poradenstvo a daňová optimalizácia
  • Post-transakčné služby
  • Podnikové reštrukturalizácie 

Kontaktná osoba


Lenka Dvorakova
Lenka Dvořáková
Tax Manager, Auditor
Crowe Slovakia
Zuzana Melicherikova
Zuzana Melicheríková
Accounting Manager, Tax Advisor
Crowe Slovakia
Zdenka Tahunova
Zdenka Ťahúnová
Audit Manager, Tax Advisor
Crowe Slovakia