Novinky

Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti

V tomto článku si povieme viac o likvidácii spoločnosti.
loading gif
Agata Szymańska sa stáva novou HR riaditeľkou spoločnosti Crowe
v Poľsku, Českej republike a na Slovensku.
Likvidácia spoločnosti
V tomto článku si povieme viac o likvidácii spoločnosti.
Náhrada za používanie cestných motorových vozidiel zamestnancom
Od mája 2024 budú zamestnanci za použitie cestných motorových vozidiel na pracovnej ceste dostávať nasledovnú základnú náhradu
Minimálna daň pre právnické osoby
Začiatkom tohto roka od 1. januára 2024 nadobudla účinnosť novela Zákona o dani z príjmu.
Dorovnávacia daň
Aké zmeny a čo teda nový zákon prináša?
Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2024
Niekoľko dní pred vianočnými sviatkami schválila Národná Rada Slovenskej Republiky „zákon roka“ spolu s balíkom opatrení, Lex Konsolidácia.
Zmena v rozsahu daňovej uznateľnosti úrokových nákladov
Nová úprava, obmedzujúca výšku daňovo účinných úrokových nákladov bude platná už od 1. januára 2024.
Príjem z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2023
Nezabudnite na povinnosť zaplatiť daň z príjmov, a to aj v prípade, že nie ste živnostník a nehnuteľnosť neprenajímate v rámci podnikania.
Kritéria pre audit po novom od 1. 1. 2022
Neviete či budete spĺňať povinnosť auditu od roku 2022?
Legislatívne zmeny – jún, júl 2023
Prehľad viacerých legislatívnych zmien, ktoré aktuálne prichádzajú do platnosti. 
Daň z motorových vozidiel
Daň z motorových vozidiel definuje zákon 361/2014 Z. z. (DzMV). Povinnosť uhradiť daň z motorových vozidiel má každý daňovník, ktorý používal počas..
Legislatívne zmeny od 1.1.2023 – zákon o dani z príjmov (DzP)
Novela zákona prijatá 6. decembra 2022 zavádza zmeny najmä v oblasti transferového...
Agata Szymańska sa stáva novou HR riaditeľkou spoločnosti Crowe
v Poľsku, Českej republike a na Slovensku.
Likvidácia spoločnosti
V tomto článku si povieme viac o likvidácii spoločnosti.
Náhrada za používanie cestných motorových vozidiel zamestnancom
Od mája 2024 budú zamestnanci za použitie cestných motorových vozidiel na pracovnej ceste dostávať nasledovnú základnú náhradu
Minimálna daň pre právnické osoby
Začiatkom tohto roka od 1. januára 2024 nadobudla účinnosť novela Zákona o dani z príjmu.
Dorovnávacia daň
Aké zmeny a čo teda nový zákon prináša?
Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2024
Niekoľko dní pred vianočnými sviatkami schválila Národná Rada Slovenskej Republiky „zákon roka“ spolu s balíkom opatrení, Lex Konsolidácia.
Zmena v rozsahu daňovej uznateľnosti úrokových nákladov
Nová úprava, obmedzujúca výšku daňovo účinných úrokových nákladov bude platná už od 1. januára 2024.
Príjem z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2023
Nezabudnite na povinnosť zaplatiť daň z príjmov, a to aj v prípade, že nie ste živnostník a nehnuteľnosť neprenajímate v rámci podnikania.
Kritéria pre audit po novom od 1. 1. 2022
Neviete či budete spĺňať povinnosť auditu od roku 2022?
Legislatívne zmeny – jún, júl 2023
Prehľad viacerých legislatívnych zmien, ktoré aktuálne prichádzajú do platnosti. 
Daň z motorových vozidiel
Daň z motorových vozidiel definuje zákon 361/2014 Z. z. (DzMV). Povinnosť uhradiť daň z motorových vozidiel má každý daňovník, ktorý používal počas..
Legislatívne zmeny od 1.1.2023 – zákon o dani z príjmov (DzP)
Novela zákona prijatá 6. decembra 2022 zavádza zmeny najmä v oblasti transferového...