Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Sprawozdanie z przejrzystości

Sprawozdanie z przejrzystości

Zgodne z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego przedstawiamy roczne Sprawozdania z przejrzystości firmy audytorskiej Poland Audit Services Sp. z o.o.

 

1. Poland Audit Services Sprawozdanie z przejrzystości 2017

2. Poland Audit Services Sprawozdanie z przejrzystości 2017 wersja zaktualizowana

3. Poland Audit Services  Sprawozdanie z przejrzystości 2018

4. Poland Audit Services  Sprawozdanie z przejrzystości 2019

Skontaktuj się z ekspertem

Monika Byczyńska
Monika Byczyńska
Partner, Dział Audytu
Crowe

Sprawozdanie z przejrzystości

Audyt