Split payment

Termin wdrożenia split payment przesunięty na 1 listopada 2019

Do Komisji Finansów Publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT.

2019-07-19
Split payment
 

Do Komisji Finansów Publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT. Jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie w niektórych branżach obowiązkowej tzw. podzielonej płatności. Celem wdrożenia nowych przepisów jest dalsze uszczelnienie systemu VAT.

Mechanizm split payment polega na podziale płatności za fakturę na dwie części. Kwota netto trafia bezpośrednio na rachunek bankowy dostawcy, kwota podatku VAT na oddzielny rachunek VAT dostawcy. Obecnie system ma charakter dobrowolny.

Obowiązek wdrożenia podzielonej płatności będzie dotyczył m.in. branży budowlanej, handlu sprzętem elektronicznym, paliwami, węglem, stalą i odpadami. System nie obejmie płatności gotówkowych.

Z uwagi na postulaty przedsiębiorców, którzy do zmian muszą dostosować m.in. procesy księgowe, termin wejścia w życie regulacji został przesunięty z pierwotnie planowanej daty 1 września na 1 listopada 2019 roku.