MDR raportowanie korzystajacy

Raportowanie MDR - obowiązki korzystającego - ostatni termin

2019-07-31
MDR raportowanie korzystajacy
30 września 2019 roku przypada termin raportowania niektórych schematów podatkowych dla podmiotów korzystających. Kto spełnia kryteria korzystającego i jak się przygotować do złożenia raportu?

Korzystający - definicja

Korzystający to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej:

  • której udostępniany jest schemat podatkowy,
  • u której wdrażany jest schemat podatkowy,
  • która jest przygotowana do wdrożenia schematu podatkowego,
  • która dokonała czynności służącej wdrożeniu schematu podatkowego.

Korzystającym jest podatnik bez względu na formę prawną, miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd. W przypadku podmiotów transparentnych podatkowo (w szczególności spółek osobowych) korzystającym będą również jego wspólnicy, jeżeli uzgodnienie wywołuje dla nich skutki podatkowe. Korzystającym może być płatnik, który uzyskuje korzyść podatkową polegającą na braku obowiązku pobrania podatku. Obowiązek raportowania schematów transgranicznych dotyczy wszystkich podatników. W przypadku schematów krajowych, występuje on jedynie wówczas, gdy spełnione jest tzw. kryterium kwalifikowanego korzystającego, tj. jeżeli:

  • przychody / koszty lub rachunkowa wartość aktywów korzystającego przewyższają 10 mln EUR, lub
  • korzystający jest powiązany z takim podmiotem, lub
  • uzgodnienie dot. rzeczy lub praw o wartości rynkowej przewyższającej 2,5 mln EUR.

Obowiązki korzystającego

Do 30 września 2019 r. korzystający jest zobowiązany do przekazania informacji o schemacie podatkowym, którego wdrożenie rozpoczęło się po 25 czerwca 2018 r. (w przypadku schematów transgranicznych) oraz po 1 listopada 2018 r. (w przypadku schematów krajowych).

Korzystający nie jest zobowiązany do przekazania informacji o schemacie, jeżeli promotor dokonał już prawidłowego zgłoszenia schematu i poinformował o tym we właściwej formie korzystającego.

Jak złożyć formularz?

Informację o schemacie podatkowym należy wysłać drogą elektroniczną do Krajowej Administracji Skarbowej na formularzu MDR 1.

Sankcje

Niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów o MDR zagrożone jest grzywną w maksymalnej wysokości ponad 20 mln PLN. W celu uniknięcia ryzyka naruszenia przepisów, rekomendowane jest wdrożenie procedur należytej staranności przeciwdziałających niewywiązywaniu się z obowiązków ustawowych w zakresie MDR. W przypadku niektórych podmiotów, spełniających warunki wskazane w Ordynacji podatkowej, posiadanie takiej procedury jest obowiązkowe, a jej brak zagrożony jest karą pieniężną do 2 mln PLN.

 

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe