biała lista vat crowe

Elektroniczna baza podatników VAT („biała lista”)

Adam Sękowski
2019-08-12
biała lista vat crowe
1 września 2019 r. zacznie funkcjonować ogólnodostępna elektroniczna baza podatników VAT – tzw. „biała lista”.

Białą listę będzie prowadził Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Znajdą się na niej informacje o podatnikach VAT oraz o podmiotach wykreślonych z rejestru podatników tego podatku. Ponadto, będzie ona zawierała numery rachunków bankowych podatników.

Głównym celem białej listy jest ułatwienie weryfikacji kontrahentów. Rejestr będzie aktualizowany raz na dobę w każdy dzień roboczy, zaś podatnicy korzystający z niego mają otrzymać informacje o dacie i godzinie, w której dokonali weryfikacji danego podmiotu.

Podatnicy nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań, żeby znaleźć się na białej liście. Szef KAS umieści na niej z urzędu wszystkich podatników na podstawie danych, którymi dysponuje.

Nowe przepisy przewidują sankcje za przelew środków na rachunek podatnika VAT inny niż wskazany na białej liście. Podatnicy dokonujący płatności nie będą mogli uwzględniać w kosztach podatkowych danego wydatku w tej części, w jakiej płatność została dokonana na rachunek inny, niż widoczny na białej liście. Dotyczy to płatności za transakcje o wartości przekraczającej 15 000 zł. Ponadto, w takim przypadku nabywca będzie ponosił solidarną odpowiedzialnością za zaległości dostawcy w podatku VAT - w części przypadającej na daną transakcję (dany przelew). W niektórych sytuacjach, sankcji będzie można uniknąć.

Zmiany przepisów wejdą w życie od 1 września, jednak sankcje będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. 

W związku z powyższymi zmianami podatnicy powinni upewnić się, że używane przez nich rachunki bankowe zostały zgłoszone do urzędu skarbowego w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym. Tylko bowiem w takim wypadku, znajdą się one na białej liście. Ponadto, niezbędne będzie weryfikowanie, czy realizowane przez podatników przelewy są dokonywane na rachunki kontrahentów wskazane na liście.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Adam Sękowski
Adam  Sękowski
Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego
Crowe