TSUE: Brak własnych pracowników oznacza brak stałego miejsca prowadzenia działalności

TSUE: Brak własnych pracowników oznacza brak stałego miejsca 

prowadzenia działalności

Ilona Twardowska, Specjalista ds. Podatków, Crowe
2021-06-16
TSUE: Brak własnych pracowników oznacza brak stałego miejsca prowadzenia działalności
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 3 czerwca 2021 r. w sprawie Titanium Ltd (sygn. akt C-931/19) orzekł, że pojęcie „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” wymaga stałej obecności zasobów ludzkich i technicznych niezbędnych do świadczenia określonych usług.

W analizowanej sprawie podatnik wynajmuje nieruchomość w innym kraju niż miejsce jego siedziby. Nie posiada on własnego personelu do świadczenia usług związanych z najmem. Korzysta natomiast z usług lokalnego przedsiębiorcy, który pośredniczy w relacjach z usługodawcami i dostawcami, fakturowaniu czynszu i innych kosztów oraz prowadzeniu rejestrów handlowych i danych niezbędnych do złożenia deklaracji VAT. Zdaniem podatnika, nie posiada on stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w kraju położenia nieruchomości.

Sprawa ostatecznie trafiła do TSUE, który w orzeczeniu powołał się na liczne wyroki, z których wynika, że nie może być mowy o posiadaniu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w sytuacji gdy podatnik nie posiada w danym państwie własnego personelu. Brak zasobów ludzkich i technicznych w ocenie sądu jednoznacznie przesądza o braku stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a samo korzystanie z personelu innego przedsiębiorstwa nie jest wystarczające.

Omawiany wyrok ma również duże znaczenie dla polskich podatników. W ostatnim czasie organy podatkowe prezentują restrykcyjne stanowisko, gdzie w podobnych stanach faktycznych uznają, że fakt korzystania z personelu innego przedsiębiorcy jest wystarczający do uznania, że podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce. Taką wykładnię potwierdza NSA m.in. w wyroku z 26 lutego 2020 r. (sygn. akt I FSK 1313/17).

Natomiast wyroki TSUE przyjmują jednoznacznie, że w takich przypadkach podatnicy nie posiadają stałego miejsca prowadzenia działalności i nie muszą płacić podatku VAT za granicą.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe