crowe-the-art-of-smart-raport-2019

The Art Of Smart 2019 – raport Crowe

2019-10-29
crowe-the-art-of-smart-raport-2019
Zapraszamy do lektury drugiej edycji raportu sieci Crowe Global, w którym przeanalizowano decyzje biznesowe podejmowane przez korporacje na całym świecie. Publikacja zawiera zestawienie 100 firm, które dzięki trafnym decyzjom osiągnęły ponadprzeciętny poziom wzrostu.
Raport The Art Of Smart 2019 prezentuje firmy z całego świata w oparciu o dane branżowe i regionalne w odniesieniu do jakości podejmowanych przez nie decyzje biznesowych. Badanie bazuje na analizie czterech strategicznych wskaźników: Wzrostu, Różnorodności, Odwagi i Innowacyjności. W publikacji znajdują się także case studies, pokazujące wpływ podejmowanych decyzji na rozwój i sukces rynkowy.