Termin na rozliczenie podatku CIT zostanie przesunięty

Termin na rozliczenie podatku CIT zostanie przesunięty

Ilona Twardowska, Specjalista ds. Podatków Crowe
2021-02-18
Termin na rozliczenie podatku CIT zostanie przesunięty
Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę, dzięki której firmy zyskają więcej czasu na rozliczenie podatku CIT. Zmiana ma na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw w czasie pandemii. 

Aktualnie w Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw oraz projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Przyjęta przez Komisję Finansów Publicznych poprawka zakłada wydłużenie o 3 miesiące terminu na złożenie CIT za 2020 r. i zapłatę podatku. Na rozliczenie podatku CIT firmy będą miały czas do 30 czerwca 2021 r. (dotychczasowy termin to 31 marca 2021 r.).

Wydłużenie terminu ma dotyczyć podatników, których rok podatkowy kończy się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

Zgodnie z komunikatami Ministerstwa Finansów zmiana ta nie tylko zapewni firmom więcej czasu na przygotowanie zeznań podatkowych, ale jednocześnie wpłynie na poprawę ich płynności finansowej.

Wydłużenie okresu obowiązywania certyfikatów rezydencji

W toku prac nad nowelizacją ustaw podatkowych przyjęto poprawkę dotyczącą certyfikatów rezydencji podatkowej. Są one niezbędne do pobrania przez polskich płatników obniżonej stawki podatku u źródła od niektórych należności wypłacanych za granicę lub zastosowania zwolnienia z tego podatku.

Ze względu na utrudnienia w uzyskiwaniu certyfikatów rezydencji podatkowej przez zagranicznych kontrahentów, spowodowane pandemią, planowane jest wydłużenie okresu obowiązywania certyfikatów rezydencji wydanych w 2020 roku i uznawanie ich za ważne również w 2021 roku. Wydłużenie okresu ważności będzie wymagało uzyskania od kontrahenta oświadczenia o aktualności danego certyfikatu.

Podobne rozwiązanie pozwalające na skorzystanie z certyfikatów rezydencji wydanych w 2019 roku miało zastosowanie w poprzednim roku.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe