podatek, biała lista, VAT

Tax alert – biała lista podatników VAT

2020-02-17
podatek, biała lista, VAT
Transakcje o wartości powyżej 15.000 PLN powinny być opłacane na rachunki bankowe widoczne na białej liście.

Od 1 września 2019 weszły w życie regulacje wprowadzające tzw. białą listę podatników VAT. W świetle nowych przepisów, płatności pomiędzy przedsiębiorcami dotyczące transakcji o wartości przekraczających 15.000 PLN brutto powinny być dokonywane na rachunki bankowe widoczne na białej liście. Od 1 stycznia 2020 r. dokonanie takiej płatności na rachunek spoza białej listy może skutkować pozbawieniem prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Należy pamiętać, że limit 15.000 PLN, o którym mowa w przepisach o białej liście nie dotyczy pojedynczego przelewu, ale wartości całej transakcji. Przepisy nie precyzują jednak czym jest „transakcja”. Kierując się rozumieniem tego pojęcia prezentowanym przez organy skarbowe na tle innych przepisów podatkowych, należy stwierdzić, że przez wartość transakcji trzeba rozumieć całkowite wynagrodzenie należne przedsiębiorcy na podstawie zawartej umowy. W konsekwencji, umowa, w której miesięczne płatności są niższe niż 15.000 PLN może zostać uznana za transakcję o wartości przewyższającą tę kwotę, jeżeli suma płatności dokonanych w ramach umowy przekroczy 15.000 PLN (na przykład umowa najmu obowiązująca przez 10 miesięcy, w której miesięczny czynsz najmu wynosi 2.000 PLN).

Nie jest jeszcze wiadome, czy organy podatkowe przyjmą powyższą – niekorzystną dla podatników – interpretację przepisów o białej liście. W celu ograniczenia ryzyka w tym zakresie, rekomendujemy zminimalizowanie przypadków, w których płatności na rzecz kontrahentów dokonywane są na rachunki spoza białej listy. Wielokrotnie bowiem, przelewy o nieznacznej nawet wartości mogą zostać uznane za element transakcji przewyższającej 15.000 PLN, a tym samym dokonanie takiego przelewu na rachunek spoza białej listy może skutkować sankcjami podatkowymi.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Adam Sękowski
Adam  Sękowski
Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe