crowe-tax-alert-ludzie-laptop

Tax Alert – Biała Lista podatników 

2019-11-12
crowe-tax-alert-ludzie-laptop
1 września 2019 r. zaczęła funkcjonować tzw. „biała lista podatników VAT”. Może ona zmusić zagranicznych przedsiębiorców do założenia rachunku bankowego w Polsce.
Głównym celem białej listy jest umożliwienie polskim podatnikom VAT weryfikacji kontrahentów. Biała lista zawiera m.in. numery rachunków bankowych podmiotów zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce. Zagraniczne rachunki bankowe nie są obecnie widoczne na białej liście i najprawdopodobniej nie znajdą się na niej w przyszłości.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać zaczną sankcje za dokonanie przelewu na rachunek spoza białej listy. W przypadku transakcji o wartości co najmniej 15.000 zł zapłata, co do zasady, powinna nastąpić na rachunek kontrahenta widoczny na białej liście. W przypadku dokonania zapłaty na rachunek spoza listy, podatnik nie będzie uprawniony do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w części przekraczającej kwotę 15.000 zł. Dodatkowo taka zapłata będzie pociągała za sobą ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze sprzedawcą za zaległości w VAT w przypadku nieuregulowania przez niego podatku należnego od transakcji. Sankcji będzie można uniknąć, jeżeli w ciągu trzech dni podatnik poinformuje naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla odbiorcy o dokonanym przelewie. Sankcje nie będą miały zastosowania również w przypadku gdy przelew zostanie dokonany w mechanizmie podzielonej płatności.

W konsekwencji powyższych zmian można spodziewać się, że polscy nabywcy towarów i usług będą odmawiać dokonywania przelewów na rachunki zagraniczne spółek zarejestrowanych w Polsce na potrzeby podatku VAT. Rachunki zagraniczne nie będą bowiem widoczne na białej liście, a zatem przelew na taki rachunek będzie wiązał się z ryzykiem podatkowym dla polskich przedsiębiorców.

Podmioty zagraniczne zarejestrowane na potrzeby podatku VAT w Polsce powinny zatem rozważyć otwarcie rachunku bankowego w polskim banku.

Informujemy, że jesteśmy w stanie wesprzeć Państwa w procesie otwarcia rachunku bankowego w Polsce.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

[email protected]

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Adam Sękowski
Adam  Sękowski
Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego
Crowe