Tarcza antykryzysowa

Tarcza Finansowa PFR - zasady opodatkowania subwencji dla sektora MŚP

2020-05-27
Tarcza antykryzysowa
Ministerstwo Finansów opracowało wytyczne dotyczące zasad opodatkowania subwencji udzielanych w ramach rządowego programu „Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, według których podatek należy się wyłącznie od kwot podlegających umorzeniu.

W wydanym 18 maja 2020 r. komunikacie Ministerstwo Finansów wyjaśnia kwestię opodatkowania subwencji finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z informacją dla celów podatkowych samą subwencję należy rozliczać tak jak pożyczkę, a zatem jej otrzymanie nie będzie podlegać opodatkowaniu, a zwrot subwencji nie będzie stanowił kosztu podatkowego.

Natomiast do kosztów podatkowych można zaliczyć wydatki pokryte z otrzymanej z PFR subwencji, o ile są one kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów zgodnie z zasadami ogólnymi wynikającymi z ustaw podatkowych, nawet w przypadku umorzenia otrzymanej subwencji.

Warto zaznaczyć, że zdaniem Ministerstwa Finansów wartość umorzonej subwencji będzie stanowiła przychód podatkowy, podobnie jak to ma miejsce w przypadku umorzonej pożyczki czy umorzenia innych zobowiązań podatnika.

Ponadto, Ministerstwo Finansów informuje, że w 2021 r. pojawi się możliwość częściowego zwolnienia z podatku umorzonych subwencji. Aktualnie PFR i Ministerstwo Finansów opracowują szczegółowe zasady takiego rozwiązania.

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe