Vat

Tarcza antykryzysowa a terminy podatkowe 

Małgorzata Ziemek – Tax Specialist
2020-06-22
Vat
Rozwiązania antykryzysowe wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa wpłynęły na przesunięcie niektórych terminów podatkowych. Jakie daty na uregulowanie zobowiązań podatkowych obowiązują obecnie?

Podatek PIT

Tarcza antykryzysowa odroczyła termin zapłaty zaliczki na PIT za okres marzec - maj 2020 r. należnych z tytułu przychodów uzyskanych z tytułu:

  • stosunku pracy,
  • umów zlecenie,
  • umów o dzieło
  • praw autorskich i praw pokrewnych.

Płatnik, który poniósł negatywne konsekwencje spowodowane pandemią może skorzystać z możliwości zapłaty należnych zaliczek w późniejszym terminie:

  • za marzec do 20 sierpnia 2020 r.
  • za kwiecień do 20 października 2020 r.
  • za maj do 20 grudnia 2020 r.

Podatek od przychodów z budynków

Kolejny termin, który uległ przesunięciu to termin zapłaty podatku od przychodów z budynków. W przypadku spełnienia określonych warunków, m.in. wykazania negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych pandemią, podatek za okres od marca do maja 2020 r. można wpłacić do 20 lipca 2020 r.

Ceny transferowe

Odroczenie obejmuje także złożenie informacji o cenach transferowych TPR. Informację można złożyć do 30 września 2020 r. Dotyczy to podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Podatek VAT

W przypadku podatku VAT przesunięto wejście w życie matrycy VAT (z 1 kwietnia 2020 r. do 1 lipca 2020 r.) oraz nowej struktury JPK_VAT (z 1 kwietnia 2020 r. do 1 lipca 2020 r.).

Podatek od nieruchomości

W przypadku podatku od nieruchomości rada gminy może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu płatności rat podatku (których termin płatności przypadał na kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.) nie później niż do 30 września 2020 r. lub o zwolnieniu z podatku za część 2020 roku. Skorzystanie z tej możliwości dotyczy jedynie podatników, których dotknęły negatywne konsekwencje ekonomiczne spowodowane pandemią COVID-19.

 

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe