Tarcza antykryzysowa

Tarcza 4.0 - zmiany podatkowe

2020-06-09
Tarcza antykryzysowa
Projekt Tarczy antykryzysowej 4.0 został przyjęty przez Sejm. Nowa ustawa pomocowa dla firm wprowadzi, m.in. kilka zmian w obszarze podatków.

Tarcza 4.0 obejmuje takie ułatwienia dla firm jak dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych czy ochronę przed przejmowaniem spółek przez podmioty spoza Unii Europejskiej / EOG. Wprowadzi także szereg nowych rozwiązań z obszaru prawa pracy, których celem jest dostosowanie obecnych regulacji do wyzwań związanych z COVID-19.

Tarcza 4.0 zakłada również kilka zmian dotyczących podatków. Co się zmieni po wejściu w życie nowej ustawy pomocowej?

Tarcza 4.0 - prawo podatkowe:

 • możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn na:
  • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobietami w ciąży,
  • onoclegownie,
  • schroniska dla osób bezdomnych,
  • oośrodki wsparcia,
  • rodzinne domy pomocy,
  • domy pomocy społecznej (DPS)
 • możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wartości laptopów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata) przekazanych określonym podmiotom jako darowizny w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.; u otrzymujących darowizny te nie są zaliczane do przychodów;
 • możliwość wliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu poniesionego na wytworzenie lub nabycie rzeczy lub praw, przekazanych w formie darowizny, o której mowa powyżej;
 • możliwość uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli:
  • wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług
  • zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad
  • zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług

  powstała w związku z pandemią COVID-19;

 • Krótsze terminy na ulgę na złe długi - możliwość odliczenia od przychodu nieopłaconych wierzytelności w okresie rozliczeniowym, w którym minęło 30 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;

Tarcza 4.0 została skierowana do dalszych prac w Senacie.

 

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe