Przepisy o pomocy uchodźcom z Ukrainy znowelizowane przez Sejm

Przepisy o pomocy uchodźcom z Ukrainy znowelizowane przez Sejm 

2022-04-25
Przepisy o pomocy uchodźcom z Ukrainy znowelizowane przez Sejm
7 kwietnia 2022 r. Sejm przyjął poprawki do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany dotyczą m.in. zasad rozliczania w kosztach uzyskania przychodów darowizn oraz ustalania rezydencji podatkowej dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Nowelizacja ustawy pomocowej dla uchodźców z Ukrainy – nowe rozwiązania z zakresu podatków

Przyjęte przez Sejm rozwiązania uzupełniają obecne przepisy ustawy pomocowej. Nowelizacja wprowadza zapisy, które przewidują dwa ważne rozwiązania podatkowe:

  1. Możliwość odliczenia od podstawy podatku darowizn stanowiących koszt uzyskania przychodów, w tym także darowizn przekazanych na rzecz organizacji pozarządowych – dotyczy darowizn przekazanych w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;
  2. Możliwość uzyskania przez obywatela Ukrainy statusu polskiego rezydenta podatkowego od pierwszego dnia przyjazdu do RP, w tym celu konieczne złożenie oświadczenia o przeniesieniu swojego ośrodka interesów życiowych do Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnie, uchodźca z Ukrainy, aby otrzymać status polskiego rezydenta musi spełnić jeden z poniższych warunków:

  • posiadać centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • przebywać w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Ponadto, okres, w którym uchodźca z Ukrainy po przyjeździe do Polski może ubiegać się o nadanie numeru PESEL zostanie wydłużony z 60 do 90 dni.

Ustawa z przyjętymi zmianami weszła w życie 15 kwietnia 2022 r.

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe

Medium Placeholder