Pomoc dla Ukrainy z preferencjami podatkowymi

Pomoc dla Ukrainy - preferencje podatkowe

2022-03-04
Pomoc dla Ukrainy z preferencjami podatkowymi
Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie preferencji podatkowych zarówno dla osób niosących pomoc poszkodowanym z Ukrainy, jak i obdarowywanych. Wprowadzone zostaną także ulgi dla firm, a zerowy VAT od darowizn dla uchodźców już obowiązuje.  

Darowizny na rzecz organizacji pozarządowych (NGO)

Obecnie zarówno firmy, jak i osoby fizyczne mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn (zarówno finansowych, jak i rzeczowych) na rzecz organizacji pozarządowych, w tym organizacji pożytku publicznego (OPP).

Wartość darowizny, którą można odliczyć od podatku wynosi:

 • Dla firm (CIT) – maksymalnie 10% dochodu
 • Dla osób fizycznych (PIT) – maksymalnie 6% dochodu

Skorzystanie z ulgi wymaga udokumentowania przekazania darowizny, np. w formie potwierdzenia przelewu.

Zaliczenie darowizny do kosztów firmy

Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad rozszerzeniem dostępnych preferencji. Wśród nowych rozwiązań ma pojawić się możliwość zaliczania do kosztów podatkowych (PIT i CIT) wydatków na wytworzenie lub nabycie rzeczy i praw będących przedmiotem darowizny mającej na celu przeciwdziałanie skutkom wojny w Ukrainie. Preferencja ma dotyczyć darowizn w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r., warunkiem jest przekazanie ich na rzecz:

 • organizacji pozarządowych (w tym z Ukrainy),
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą i z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.

Ulga nie obejmie zatem pomocy przekazywanej bezpośrednio potrzebującym, konieczny będzie udział wyżej wymienionych podmiotów.

Zerowa stawka VAT od darowizn dla uchodźców

Od 5 marca do 30 czerwca 2022 r. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów dotyczące stosowania zerowej stawki VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz:

 • Agencji Rezerw Strategicznych,
 • podmiotów leczniczych,
 • jednostek samorządu terytorialnego - podmiotów spełniających funkcję koordynatorów oraz pośredników dla udzielanej uchodźcom pomocy.

Warunkiem zastosowania 0 proc. VAT jest:

 • zawarcie umowy (na piśmie) pomiędzy podatnikiem a jednym ze wskazanych wyżej podmiotów oraz 
 • darowizna przekazana na rzecz poszkodowanych w wyniku wojny na Ukrainie.

Zerowy VAT dotyczy świadczeń dokonanych od 24 lutego 2022 r. Dla darowizn przekazanych pomiędzy 24 lutego a 4 marca 2022 roku, czyli przed wejściem rozporządzenia w życie, konieczne jest pisemne potwierdzenie przekazania towarów lub wykonania usługi.

Ulgi dla obywateli Ukrainy

Do obecnie obowiązujących preferencji zostaną dodane także ułatwienia dla osób z Ukrainy, które trafiły do Polski z powodu inwazji Rosji na Ukrainę. Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie, m.in. następujących rozwiązań:

 • Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla obywateli Ukrainy w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.
 • Zwolnienie z podatku dochodowego (PIT) świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy od zwykłych osób fizycznych i firm, np.:
  • Udostępnienie mieszkania
  • Dostarczenie żywności
  • Opłacenie nauki
  • Sfinansowanie leczenia

W najbliższym czasie mają zostać przygotowane kolejne propozycje preferencji podatkowych związanych z obecną sytuacją w Ukrainie.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe