Polski Ład - zmiany w opodatkowaniu

Polski Ład - zmiany w opodatkowaniu

Agata Nieżychowska
2021-05-24
Polski Ład - zmiany w opodatkowaniu
Zgodnie z przedstawionymi przez Rząd założeniami Polskiego Ładu w najbliższym czasie planowane są zmiany w ustawach podatkowych zmierzające, m.in. do: obniżenia podatków dla najmniej zarabiających oraz emerytów, podniesienia progu podatkowego, zwiększenia odprowadzanej składki zdrowotnej. Jak te propozycje wpłyną na firmy i pracowników?

Poniżej przedstawiamy krótki opis niektórych założeń Polskiego Ładu. Poniższa informacja została przygotowana na podstawie dostępnych na stronach Ministerstwa Finansów danych oraz własnych analiz, ponieważ nie zostały jeszcze opublikowane projekty ustaw odnoszące się do zaprezentowanych zmian.

Składka zdrowotna

Zgodnie z planowanymi zmianami wszyscy ubezpieczeni odprowadzający składkę zdrowotną nie będą już mieli możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku. W celu ograniczenia niekorzystnych dla pracowników efektów finansowych prawdopodobnie wprowadzona zostanie dodatkowa ulga podatkowa dla uzyskujących dochody na podstawie umowy o pracę w przedziale między 70 tys. zł a 130 tys. zł rocznie.

Dodatkowo, przedsiębiorcy nie będą już mieli możliwości odprowadzania ryczałtowej stawki składki zdrowotnej. Ma ona być obliczana proporcjonalnie do dochodu, czyli analogicznie do dochodów osiąganych na podstawie umowy o pracę.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jedną z najważniejszych propozycji jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, a także drugiego progu skali podatkowej do 120 tys. zł. (aktualnie 85 528 zł). Powyższe limity będą stosowane nie tylko w przypadku pracowników, ale również emerytów oraz dochodów osiąganych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanych na zasadach ogólnych).

Propozycje przedstawione w ramach Polskiego Ładu sugerują, że Polacy powracający z emigracji od 2022 r. (oraz w kolejnym roku) będą mogli wskazać w zeznaniach na podatek dochodowy kwotę do opodatkowania niższą o 50 tys. zł. Ponadto, planowany jest program powrotu kapitału dla Polaków, którzy mają majątek lub ukryte dochody za granicą. Polacy powracający z majątkiem i dochodami nie będą musieli się obawiać o wszczęcie postępowań w sprawie unikania opodatkowania.

Podatek dochodowy od osób prawnych

W ramach Polskiego Ładu zaprezentowane zostały również propozycje zmian w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych, które szczególnie mają wspomóc inwestycje. Stworzony zostanie specjalny serwis obsługi strategicznych partnerów, uproszczone zostaną procedury i rozliczenia, a także wprowadzone korzystne zasady opodatkowania zysków.

Ponadto, rozszerzone będzie zastosowanie ulgi B+R i IP-Box dzięki objęciu następnych etapów procesów. Większa liczba podatników będzie miała również możliwość skorzystania z tzw. estońskiego CIT. Zgodnie z założeniami wprowadzona zostanie ulga na prototypy oraz na automatyzację i robotyzację.

Ulga na prototypy, pozwoli na odliczenie kosztów związanych z przygotowaniem rozwiązań prototypowych, które nie kwalifikują się do ulgi z tytułu prowadzenia prac B+R. Natomiast ulga na automatyzację i robotyzację produkcji umożliwi odliczenie kosztów związanych z nabyciem i wdrożeniem rozwiązań automatyzujących procesy produkcyjne.

Polski Ład

Wsparcie dla firm

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Webinar: Polski Ład - zmiany w obszarze PIT

Polski Ład wprowadzi największe od lat zmiany w systemie podatkowym, które znacząco wpłyną na sytuację przedsiębiorców i pracowników. Co należy wziąć pod uwagę przygotowując się do wejścia w życie nowych przepisów?