Obowiązek złożenia ORD-U do 31 marca

Obowiązek złożenia ORD-U do 31 marca

2022-03-25
Obowiązek złożenia ORD-U do 31 marca
31 marca 2022 r. upływa termin na złożenie do urzędu skarbowego informacji ORD-U za 2021 rok. 

Obowiązek ten wynika bezpośrednio z art. 82 ust. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej, wobec którego podatnicy na spełnienie tego wymogu mają 3 miesiące od zakończenia roku podatkowego, za który informacja ta jest sporządzana. Należy jednak podkreślić, że z dniem 1 stycznia br. weszły w życie przepisy, które przewidują pewne zwolnienia w tym zakresie dla części podatników. Dzięki znowelizowanym przepisom podmioty, które są zobligowane do sporządzenia informacji o cenach transferowych (TPR) oraz nie zawierają transakcji z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych”, są jednocześnie zwolnione z obowiązku złożenia ORD-U. Co istotne, zwolnienie to dotyczy również formularzy składanych za 2021 rok.

Należy mieć na uwadze, że podmioty które chcą skorzystać z powyższego zwolnienia powinny zweryfikować swoje transakcji z kontrahentami, wskazane w formularzu TPR, w kontekście „rajów podatkowych”.

Przypominamy, że w świetle obecnych przepisów termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) za 2021 r. dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym upływa z końcem listopada 2022 r.             

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe