Nowe ulgi podatkowe dla firm w 2021 roku

Nowe ulgi podatkowe dla firm w 2021 roku

2021-01-12
Nowe ulgi podatkowe dla firm w 2021 roku
Rok 2021 będzie rokiem zmian podatkowych. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych preferencji podatkowych, takich jak ulga na robotyzację i prototyp czy korzystniejsze rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dla szerszej grupy podatników będzie dostępna także obniżona stawka CIT.

W 2021 roku w życie wejdą nowe przepisy wprowadzające preferencje podatkowe dla firm. Od 1 stycznia 2021 r. większa liczba przedsiębiorców będzie mogła wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zlikwidowany bowiem zostanie wykaz usług, których świadczenie wyklucza opodatkowanie w tej formie, a limit przychodów umożliwiający skorzystanie z tej formy opodatkowania zostanie podwyższony aż ośmiokrotnie.

Od połowy roku ma zacząć obowiązywać nowa ulga na robotyzację oraz ulga na prototyp, które wraz z ulgą B+R oraz IP Box mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki. W ramach tych rozwiązań przedsiębiorcy odliczą 50 proc. kosztów zakupu lub leasingowania robotów, oprogramowania, osprzętu co-botów i niezbędnych do ich działania szkoleń dla pracowników.

Ryczałt od stycznia 2021

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Z tej formy opodatkowania skorzystać mogą osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną lub spółkę jawną.

Od 1 stycznia 2021 roku więcej takich przedsiębiorców będzie mogło zdecydować się na rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, bowiem wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 • limit przychodów uprawniających do skorzystania ryczałtu wzrośnie z 250 tys. EUR do 2 mln EUR
 • zostaną zniesione ograniczenia w korzystaniu z ryczałtu dla wolnych zawodów; po zmianach z tej opcji będą mogli skorzystać między innymi: doradcy podatkowi, księgowi, adwokaci, notariusze, radcy prawni, architekci, inżynierowie budownictwa, psychologowie i fizjoterapeuci.

Ponadto, najwyższe stawki ryczałtu zostaną obniżone:

 • z 20% do 17% od przychodów uzyskiwanych w wolnych zawodach
 • z 17% do 15% od przychodów ze świadczenia niektórych usług, na przykład reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, architektonicznych i inżynierskich, finansowych i ubezpieczeniowych (innych niż świadczone w wolnych zawodach).

Od 2021 r. z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy wynajmujący nieruchomości. Dotychczas taka forma była dozwolona tylko w przypadku najmu prywatnego.

Jeśli przedsiębiorca wybierze ryczałt od najmu, zapłaci podatek od całości przychodu, bez pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu, takie jak: odpisy amortyzacyjne, koszty remontu, odsetki od kredytu, wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych nieruchomości.

9% CIT dla firm

W 2021 roku więcej przedsiębiorców skorzysta z obniżonej stawki CIT, która wynosi 9% zamiast podstawowej 19%. To efekt podniesienia z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR progu, do którego można stosować tą preferencję.

Obniżony CIT – które firmy mogą skorzystać?

Od 2021 roku stawka 9% CIT znajdzie zastosowanie w przypadku przedsiębiorcy:

 • rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej (w pierwszym roku działalności) albo
 • mającego status małego podatnika (czyli przychody z poprzedniego roku podatkowego poniżej 2 mln EUR),

ale tylko jeśli przychody przedsiębiorcy nie przekroczą w ciągu roku równowartości 2 mln EUR.

Przedsiębiorca zapłaci zatem 19% w przypadku przekroczenia w ciągu roku limitu przychodów wynoszącego od 2021 r. równowartość 2 mln EUR.

Należy jednak pamiętać, że w mocy nadal pozostaje zasada, zgodnie z którą stawki 9% nie można stosować, jeśli firma powstała poprzez restrukturyzację (na przykład podział dotychczasowej firmy), przez przekształcenie firmy osoby fizycznej lub spółki niebędącej osobą prawną w inny rodzaj działalności albo do firmy wniesiono przedsiębiorstwo (jego część albo składniki majątku) o wartości powyżej 10 tys. EUR.

Co ważne, stawka 9% ma zastosowanie wyłącznie do dochodów z działalności operacyjnej, a dochody z zysków kapitałowych podlegają stawce 19%.

Ulga na robotyzację

W 2021 roku ma też pojawić się nowa ulga na robotyzację. Według zapowiedzi obejmie ona przede wszystkim zakupy nowych robotów przemysłowych i potrzebnego do ich funkcjonowania oprogramowania.

Z ulgi będzie można skorzystać każda firma bez względu wielkości i rodzaj branży oraz formę opodatkowania: PIT/ CIT. Nowy odpis ma obowiązywać przez pięć lat, czyli do końca 2025 r.

Ulga na robotyzację zakłada możliwość odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na:

 • zakup lub leasingowanie nowych robotów i kobotów,
 • zakup oprogramowania,
 • zakup osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych),
 • zakup urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
 • szkolenia dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt.

Koszty te przedsiębiorcy będą mogli odliczyć w ciągu roku podatkowego, a w momencie składania rocznego zeznania podatkowego, dokonają dodatkowego odpisu (tak jak przy uldze B+R).

Ulga na robotyzację została opracowana na wzór ulgi na B+R i IP Box, a jej wprowadzenie ma na celu zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców inwestycjami w robotyzację.

Według zapowiedzi nowa preferencje podatkowa ma zacząć obowiązywać od połowy 2021 r.

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp ma stanowić rozszerzenie pakietu podatkowego wspierającego innowacyjność i produktywność w ramach wieloelementowego systemu działających symultanicznie ulg podatkowych.  

Według Ministerstwa Finansów nowa preferencja podatkowa „będzie wspomagać przeniesienie pewnego pomysłu na praktykę i produkcję”, a szczegółowe rozwiązania dotyczące ulgi na prototyp zostaną przedstawione przedsiębiorcom mają na przełomie stycznia i lutego 2021 roku.

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe