crowe-nowa matryca vat-miasto-wieżowce

Nowa matryca VAT 

2019-10-23
crowe-nowa matryca vat-miasto-wieżowce
W kwietniu 2020 r. wejdą w życie ważne zmiany w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku VAT.
Kluczową zmianą jest odejście od Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r., która od wielu lat służyła do identyfikowania towarów i usług na potrzeby przepisów o VAT. Od kwietnia przyszłego roku, chcąc sprawdzić, czy dany towar lub usługa podlegają obniżonej stawce podatku, niezbędne będzie sięgnięcie do unijnej nomenklatury scalonej (w zakresie towarów) lub do PKWiU z 2015 r. (w zakresie usług).

Nowe regulacje mają na celu uporządkowanie systemu stawek obniżonych i objęcie podobnych grup produktów takimi samymi stawkami. W efekcie, zmienią się stawki VAT na niektóre towary i usługi.

Nowe przepisy wprowadzają ponadto instytucję tzw. wiążącej informacji stawkowej. Podatnik będzie mógł zwrócić się do organów o wydanie takiej informacji w celu uzyskania potwierdzenia, jaką stawką podatku VAT objęty jest konkretny towar lub usługa. Dotychczas organy podatkowe w większości przypadków odmawiały wydawania interpretacji w tym zakresie.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Adam Sękowski
Adam  Sękowski
Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego
Crowe