RODO kary Crowe

Naruszenia RODO – dotychczasowe kary

2019-08-07
RODO kary Crowe
Według raportu Europejskiej Rady Ochrony Danych (EDPB) w 2019 roku należy się spodziewać  kolejnych kar za naruszenie RODO. Do maja na ponad 200 000 tysięcy zgłoszonych naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych z 31 krajów europejskich, przez krajowe urzędy ochrony danych zostało rozpatrzonych niewiele ponad połowę z nich (52 proc.).

EDBP zwraca uwagę, że dotychczas przyznane sankcje w większości przypadków są dużo niższe niż ich maksymalna wysokość ustawowa. Do maja ukaranych zostało łącznie 110 podmiotów (w tym dwie firmy z Polski), a średnia wysokość grzywny wyniosła 66 000 EUR. Według EDBP w kolejnych miesiącach możemy spodziewać  się wyższych kar.

W Polsce w maju 2019 roku w celu dostosowania do RODO zostało znowelizowanych ponad 160 ustaw, m.in. kodeks pracy. Postawiło to firmy przed obowiązkiem dostosowania procesów do nowych wymogów i koniecznością systematycznego monitorowania ochrony danych osobowych.

W przypadku ustalania wysokości sankcji urzędy odpowiedzialne za ochronę danych osobowych biorą pod uwagę m.in.:

  • liczbę poszkodowanych i rozmiar szkody,
  • cel i zakres przetwarzania danych, które zostały naruszone
  • charakter naruszenia (nieumyślny lub umyślny)
  • podjęte działania naprawcze
  • współpracę z urzędem (UODO lub jego odpowiedniki w innych krajach)
  • czy produkt lub usługa już na etapie projektowania został zabezpieczony pod katem ochrony danych
  • czy dane były chronione zarówno od strony technicznej, jak proceduralnej.


Sprawdź czy Twoja firma działa zgodnie z RODO

Ochrona danych osobowych

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Krzysztof Grabowski
Krzysztof Grabowski
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Crowe