Crowe VAT podatki

Faktura VAT tylko do paragonu z NIP

2020-01-07
Crowe VAT podatki
Od 1 stycznia 2020 roku fakturę VAT można wystawić wyłącznie do paragonu zawierającego numer NIP kupującego. Nowe zasady dotyczą transakcji B2B, czyli zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami.

Obowiązek zamieszczania numeru NIP nabywcy na paragonie fiskalnym, do którego ma być wystawiona faktura VAT, obejmuje wszystkie transakcje B2B zrealizowane od 1 stycznia br. włącznie. Zmiana wprowadzona przez nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 4 lipca 2019 r. ma na celu ograniczenie wystawiania faktur na rzecz podmiotów, które nie dokonały zakupu towarów lub usług, lecz np. posługują się paragonami pozostawionymi w miejscu zakupu przez innych klientów.

Jak otrzymać paragon z NIP?

Aby otrzymać paragon z numerem NIP kupujący powinien poinformować o tym sprzedawcę w momencie realizowania zakupu. Po dokonaniu transakcji nie ma możliwości zmiany paragonu na nowy, zawierający numer identyfikacji podatkowej. Jeśli sprzedający posiada kasę fiskalną bez możliwości dodania numeru NIP do paragonu, kupujący zgłaszający chęć otrzymania faktury, powinien od razu otrzymać fakturę VAT zamiast paragonu.

Sankcje za brak NIP na paragonie

W przypadku faktury VAT wystawionej do paragonu niezawierającego numeru NIP grozi kara wynosząca 100% kwoty podatku na fakturze. Sankcja dotyczy zarówno sprzedającego, jak i kupującego, jeśli taką fakturę uwzględni w ewidencji VAT.

Nowe przepisy nie dotyczą transakcji B2C, czyli zakupów dokonywanych przez osoby prywatne. W tym przypadku obowiązują dotychczasowe regulacje, nienakładające obowiązku uwzględniania numeru NIP kupującego na paragonie.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe