ceny transerowe, dokumentacja, terminy

Dokumentacja cen transferowych – terminy

Anna Dąbkowska
2020-02-07
ceny transerowe, dokumentacja, terminy
Tylko 3 miesiące na sporządzenie dokumentacji mają podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy. Firma, która zakończyła rok podatkowy 30 listopada 2019 roku, ma więc na to czas tylko do końca lutego 2020 roku.

Firmy, które zakończyły rok podatkowy pomiędzy 1 października a 31 grudnia 2019 r., są zobowiązane do przygotowania dokumentacji podatkowej oraz złożenia odpowiednich informacji w zakresie cen transferowych do urzędu skarbowego w ciągu 3 miesięcy. Zostało to potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydanej 22 listopada 2019 roku.

Sporządzenie dokumentacji cen transferowych

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT dotyczącymi obowiązków z zakresu cen transferowych, które zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2017 r., podatnicy, którzy:

  • dokonują z podmiotami powiązanymi transakcji mających istotny wpływ na dochód lub stratę tego podatnika,
  • i jednocześnie przychody lub koszty tego podatnika, określone zgodnie z ustawą o rachunkowości, przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy progi dokumentacyjne określone w art. 9a ustawy o CIT,

są zobowiązani do:

  1. sporządzenia dokumentacji podatkowej,
  2. złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych do urzędu skarbowego,
  3. dołączenia uproszczonego sprawozdania CIT/TP do zeznania podatkowego za ten rok.

Ceny transferowe – terminy

Na wypełnienie tych obowiązków podatnicy mieli co do zasady 3 miesiące od zakończenia ich roku podatkowego. 15 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie przedłużające o 6 miesięcy terminy wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Następnie 1 stycznia 2019 roku wspomniane terminy zostały wydłużone w wyniku wprowadzenia nowych przepisów dotyczących cen transferowych.

Kiedy przygotować dokumentację cen transferowych i złożyć dokumenty do urzędów skarbowych:

  • 3 miesiące od zakończenia roku podatkowego – termin dotyczy wyłącznie podmiotów sporządzających dokumentację na podstawie art. 9a ustawy o CIT, których rok podatkowy kończy się w roku 2019 i dla których terminy upływają w roku 2020,
  • 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego – termin dotyczy podmiotów sporządzających dokumentację na podstawie art. 9a ustawy o CIT, dla których terminy upływają w roku 2018 lub 2019,
  • 9 miesięcy na dokumentację podstawową i złożenie odpowiednich oświadczeń do urzędu skarbowego oraz 12 miesięcy na dokumentację grupową od zakończenia roku podatkowego – terminy dotyczące podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 roku.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe