Vat

Dokumentacja cen transferowych, a wypłata dywidendy

2020-09-14
Vat
Minister Finansów odpowiedział na interpelację poselską dotyczącą wypłaty dywidendy na gruncie cen transferowych. Według resortu grupy kapitałowe nie mają obowiązku dokumentowania wypłat dywidendy na rzecz podmiotów powiązanych.

Brak obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych

22 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło odpowiedź na interpelację poselską w sprawie braku konieczności dokumentowania wypłat dywidendy podmiotowi powiązanemu, w której pokreślono, że zgodnie z art. 23m ustawy PIT oraz art. 11a ustawy CIT obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych (tzw. lokalna dokumentacja cen transferowych) dotyczy transakcji kontrolowanych. Z interpelacji wynika, że wypłata dywidendy nie jest transakcją kontrolowaną i tym samym nie podlega obowiązkowi sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Transakcja kontrolowana to działania o charakterze gospodarczym, obejmujące przypisywanie dochodów zagranicznego zakładu, których warunki ustalano lub narzucono w ramach powiązań. Tymczasem wypłata dywidendy podmiotowi powiązanemu nie stanowi działania gospodarczego (działania w celu zarobkowym) zatem nie mieści się w powyższej definicji, choć zachodzą tu powiązania i jest bezpośredni związek z funkcjonowaniem grup kapitałowych.

Opublikowane stanowisko Ministra Finansów rozwiewa dotychczasowe wątpliwości grup kapitałowych na ich korzyść, stwierdzając brak obowiązku sporządzania (lokalnej) dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do wypłaty dywidendy.

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe