Vat

Czy spółki komandytowe i jawne zostaną objęte podatkiem CIT?

Agata Nieżychowska
2020-09-09
Vat
4 września 2020 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowana została informacja o przygotowywanym przez Ministerstwo Finansów projekcie ustawy o zmianie przepisów m. in. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Z opublikowanych informacji wynika, że celem planowanych zmian jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, a jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu miałoby być opodatkowanie CIT spółek komandytowych, a w wybranych przypadkach również spółek jawnych.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami spółki komandytowe są podmiotami transparentnymi podatkowo, co oznacza, że nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podatnikami podatku PIT lub CIT, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, są jej wspólnicy. Podobne zasady opodatkowania dotyczą spółek jawnych.

Przypomnijmy, że w przeszłości spółkami transparentnymi podatkowo były spółki komandytowo-akcyjne, których dochody z uwagi na częste wykorzystanie ich w optymalizacjach podatkowych od 2014 r. zostały objęte zakresem ustawy o CIT.

Z przedstawionych zapowiedzi wynika, że od przyszłego roku podobny los ustawodawca zamierza zgotować spółkom komandytowym oraz spółkom jawnym, przy czym opodatkowanie CIT spółek jawnych miałoby zastosowanie w przypadku, gdy podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek nie są ujawnieni.

Ze względu na fakt, że są to jedynie kierunkowe zapowiedzi zmian, trudno na tym etapie przewidzieć na jakich zasadach opodatkowane miałyby spółki komandytowe oraz czy zmianą zostaną objęte wszystkie takie podmioty.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe