tarcza antyktyzysowa

Tarcza antykryzysowa – nowe terminy zobowiązań podatkowych 

2020-03-26
tarcza antyktyzysowa
Specustawa wprowadzająca rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19 zakłada wdrożenie szeregu ułatwień podatkowych. Przedstawiamy najważniejsze planowane zmiany w zakresie terminów dot. obowiązków podatkowych.

Tarcza antykryzysowa - zmiany terminów w zakresie prawa podatkowego

 

Zakres zmiany

Dotychczasowy termin

  Proponowany termin

CIT-8

odroczenie terminu złożenia zeznania i zapłaty podatku za 2019 r. (dla szpitali i organizacji pożytku publicznego termin został przesunięty do 31 lipca 2020 roku)

31 marca 2020 r.

31 maja 2020 r.

PIT

prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu 2020 r

np. 20.03 2020 r. - ostateczny termin wpłaty zaliczek za luty

zaliczki za marzec i kwiecień płatne do 31 maja 2020 r.

JPK_VAT

odroczenie obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników

1 kwietnia 2020 r.

1 lipca 2020 r.

Nowa matryca VAT przesunięcie terminu wejścia w życie

 

1 kwietnia 2020 r.

1 lipca 2020

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) - odroczenie terminu zgłoszeń

 

13 kwietnia 2020 r.

13 lipca 2020 r.

Biała lista podatników VAT

wydłużenie terminu składania zawiadomień o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony na tzw. Białej liście podatników

3 dni

14 dni

Podatek od budynków komercyjnych

odroczenie terminu zapłaty podatku za miesiące marzec-maj 2020 r.

 

do 20-go następnego miesiąca

20 lipca 2020 r.

Podatek od sprzedaży detalicznej

 

Rozpoczęcie stosowania od 1 lipca 2020 r.

Odroczenie stosowania do 1 stycznia 2021 r.

Pozostałe planowane zmiany w obszarze podatków:

 • PIT, CIT, VAT - możliwość odroczenia płatności bez dodatkowych opłat prolongacyjnych
 • PIT i CIT:
  • w przypadku spadku przychodów podatnika o 50% możliwość rozliczenia w PIT i CIT straty podatkowej z 2020 r. wraz z dochodem za 2019 r. (limit - 5 mln zł)
  • wprowadzenie odliczenia w podatku z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych
  • możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. dla tzw. małych podatników r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów
  • zwolnienie od podatku dochodowego świadczenia postojowego otrzymanego na podstawie ustawy o COVID-19
  • brak obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania za poszczególne okresy rozliczeniowe w 2020 r. o koszty wynikające z zobowiązań, które nie zostały uregulowane zgodnie z wymaganym terminem płatności, jeżeli uzyskane przez podatnika przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do poprzedniego roku podatkowego
  • wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w zakresie obowiązku podwyższenia podstawy opodatkowania o nieopłacone w terminie należności (dot. zaliczek na podatek dochodowy)

 

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe