Crowe ceny transferowe biurko

Ceny transferowe – ostatni moment na sporządzenie lub aktualizację dokumentacji

2019-09-27
Crowe ceny transferowe biurko
30 września 2019 upływa czas na przygotowanie dokumentacji cen transferowych za 2018 rok. Obowiązek ten dotyczy podmiotów, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

Przepisy ustawy o CIT dotyczące sporządzania dokumentacji cen transferowych, nakładają na firmy obowiązek jej sporządzenia lub aktualizacji do końca 9 miesiąca po zakończeniu dokumentowanego roku podatkowego. Zatem podmioty, dla których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym mają czas na przygotowanie dokumentacji cen transferowych za 2018 rok tylko do 30 września bieżącego roku.

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczy podatników dokonujących rozliczeń i transakcji z podmiotami powiązanymi, zwłaszcza z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych, w sytuacji, gdy zostaną przekroczone progi dokumentacyjne wskazane przepisami ustawy o CIT.

Dokumentacja cen transferowych – według przepisów z 2018 czy 2019?

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi nowe regulacje, obowiązującymi od 1 stycznia 2019 roku, dokumentacja cen transferowych za rok 2018 może zostać po raz ostatni przygotowana w oparciu o obowiązujący do 31 grudnia 2018 roku artykuł 9a ustawy o CIT lub może zostać ona sporządzona na podstawie nowych przepisów rozdziału 1a wprowadzonych 1 stycznia 2019 r.

Decyzja o wyborze przepisów powinna zostać dokładnie przeanalizowana. W obu przypadkach w grę wchodzi bowiem spełnienie wielu różnych warunków ustawowych, takich jak przekroczenie ustalonych progów dokumentacyjnych, oraz możliwości zastosowania uproszczeń dokumentacyjnych czy też możliwość skorzystania ze zwolnień z obowiązku dokumentacyjnego dla określonych podmiotów.

30 września – termin składania deklaracji CIT-TP za rok 2018

30 września 2019 to także data, z którą upływa termin składania deklaracji CIT-TP oraz oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za rok 2018. Deklaracja CIT-TP dotyczy podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, które równocześnie osiągnęły przychody lub koszty za poprzedni rok podatkowy przekraczające kwotę w wysokości 10 mln euro. Zobligowane tym obowiązkiem są także firmy płacące należności pośrednio lub bezpośrednio spółkom zarejestrowanym w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Omawiając kwestie związane z CIT-TP warto również zauważyć, iż przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku wprowadzają nowy, elektroniczny formularz TP-R. Jednakże TP-R zastąpi dotychczasowy formularz CIT-TP nie wcześniej niż w roku 2020. Zatem dopiero podatnicy sporządzający dokumentację cen transferowych za rok 2019 będą zobligowani do złożenia elektronicznej informacji TP-R i będą musieli tego dokonać w terminie do 30 września 2020 roku.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Adam Sękowski
Adam  Sękowski
Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego
Crowe