European Valuation Training

2018 GVA European Advanced Valuation Training

Polska: Warszawa
Data rozpoczęcia:

2018-11-12 23:30

Data zakończenia:

2018-11-13 07:26

Usługi: Audit
European Valuation Training
 12-13 listopada 2018 r. w Warszawie odbyło się seminarium European Valuation Training. Było to spotkanie w ramach cyklu Global Valuation Advisors, skierowane do specjalistów pracujących w Crowe Global na całym świecie.
Dwudniowa sesja miała na celu przeszkolenie pracowników firm członkowskich Crowe Global w zakresie przeprowadzania wycen m.in. do celów sprawozdawczości finansowej. Głównym prowadzącym spotkania był Gary McLoughlin z Nowej Zelandii.