przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

*Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa (KRS: 0000067026, NIP: 5252060079)

działającej w imieniu własnym lub na zlecenie następujących spółek:

 1. Crowe Advartis Tax Advisers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, KRS: 0000294572, NIP: 5252411538];
 2. Crowe Advartis Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, KRS: 0000393728, NIP: 5272661244];
 3. Poland Audit Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, KRS: 0000421671, NIP: 5272677311];
 4. TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza sp. k. z siedzibą w Warszawie [ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, KRS 0000167447, NIP 5252271480];
 5. Contract Administration sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, KRS: 0000028831, NIP: 5260012988];
 6. Advartis Business Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, KRS: 0000004531, NIP: 5251908277].

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa (KRS: 0000067026, NIP: 5252060079), oraz spółki powiązane: TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp. K. z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa (KRS 0000167447, NIP 5252271480), Contract Administration Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa (KRS: 0000028831, NIP: 5260012988), Advartis Business Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa (KRS: 0000004531, NIP: 5251908277), w celach kontaktów biznesowych, w tym otrzymywania ofert produktów i usług, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Art. 6 lit. a.  

W ramach przetwarzania danych osobowych w związku z dostarczaniem informacji handlowej, jak również wykonywania pozostałych działań marketingowych:

 1. administratorami danych osobowych są:
  1. spółka pod firmą Crowe Advartis Accounting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, NIP: 5252060079, REGON: 012811203), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000067026;
  2. spółka pod firmą TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza sp.k. z siedzibą w Warszawie (adres: Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, NIP: 5252271480, REGON: 015518202), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000167447;
  3. spółka pod firmą Contract Administration sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, NIP: 5260012988, REGON: 012548510), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028831;
  4. spółka pod firmą Advartis Business Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, REGON: 012682409, NIP: 5251908277), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000004531;
 2. wyżej wymienieni administratorzy danych nie są współadministratorami w rozumieniu art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)
 3. może się Pani/Pan skontaktować z administratorami za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie, listownie na adres administratorów lub osobiście w siedzibie administratora:
  1. w stosunku do administratora Crowe Advartis Accounting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:
   1. [email protected];
   2. +48 22 295 3000;
   3. adres pocztowy: Crowe Advartis Accounting sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa;
  2. w stosunku do administratora TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza sp.k. z siedzibą w Warszawie:
   1. [email protected];
   2. +48 22 295 3300;
   3. adres pocztowy: TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza sp.k. , ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa;
  3. w stosunku do administratora Contract Administration sp.k. z siedzibą w Warszawie:
   1. [email protected];
   2. +48 22 295 3200;
   3. adres pocztowy: Contract Administration sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa;
  4. w stosunku do administratora Advartis Business Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:
   1. [email protected];
   2. +48 22 295 3055;
   3. adres pocztowy: Advartis Business Services sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa;
 4. administratorzy TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza sp.k. z siedzibą w Warszawie,  Advartis Business Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Contract Administration sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Crowe Advartis Accounting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  nie mają ustanowionego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 5. celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawidłowe wykonywanie umowy o przeprowadzenie webinarium lub/i dostarczenie zamówionej przez Państwa informacji handlowej;
 6. w zakresie przeprowadzenia webinarium podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy o przeprowadzenie webinarium, tj. podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W zakresie dostarczania informacji handlowej oraz pozostałych działań marketingowych, podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana jest zgoda, tj. podstawa o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę mogą Pani/Pan w każdym czasie odwołać poprzez:
  1. wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected];
  2. wysłanie listu pocztą tradycyjną na adres: Crowe Advartis Accounting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa;
 7. administratorzy nie będą przekazywać Pana/Pani danych osobowych spółkom ze sobą powiązanym osobowo lub kapitałowo;
 8. administratorzy nie przekazują Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich;
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratorów do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie;
 10. ma Pani/Pan prawo żądania od administratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora;
 11. ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratorów;
 12. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak uczestnictwo w webinarium wymaga ich podania;
 13. administratorzy nie przetwarzają Pani/Pana danych osobowych poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.