Ročné zúčtovanie dane vs. Daňové priznanie

Ročné zúčtovanie dane vs. Daňové priznanie

15.3.2021
Ročné zúčtovanie dane vs. Daňové priznanie
Ročné zúčtovanie je mnohými mylne zamieňané s daňovým priznaním. Hoci u oboch je cieľ v podstate rovnaký (vyrovnať dane za uplynulý rok), musíme však tieto dva pojmy od seba rozlišovať. A to predovšetkým z dôvodu, že ročné zúčtovanie dane nesmie byť vykonané tomu, kto podáva daňové priznanie, či už je podanie dobrovoľné alebo povinné. 

V čom teda spočíva zásadný rozdiel? O ročné zúčtovanie môže (ale nemusí) požiadať zamestnanec svojho zamestnávateľa. Na základe tejto žiadosti a dodaných dokumentov potom zamestnávateľ ročné zúčtovanie spracuje a najneskôr vo mzdách za marec zamestnancovi zapracuje výsledok výpočtu ročného zúčtovania dane, ktoré môže byť buď preplatkom alebo nedoplatkom.

Daňové priznanie si zamestnanec spracováva sám; zamestnávateľ tu nijako nefiguruje, daňové priznanie nespracováva, ani zamestnancom s vypracovaním nepomáha. Zamestnanec samozrejme môže využiť služby daňového poradcu, ktorý mu daňové priznanie spracuje. Daňové priznanie musí podať na Daňový úrad do 31. marca, od ktorého potom dostane vrátanie daní alebo ktorému zaplatí nedoplatok na dani (prípadne je výsledkom nula). Pokiaľ zamestnanec potrebuje na spracovanie a odovzdanie daňového priznania viac času, zašle oznámenie o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania na daňový úrad. Nový  termín podania tak bude maximálne 30.6. alebo 30.9. (v prípade, že daňovník mal príjmy zo zahraničia).

V ročnom zúčtovaní aj daňovom priznaní si môže zamestnanec uplatniť niektoré nezdaniteľné časti základu dane. Za rok 2020 sa konkrétne jedná o Nezdaniteľnú časť na daňovníka; Nezdaniteľnú časť na manželku/manželaNezdaniteľnú časť na doplnkové dôchodkové sporenie (do výšky 180€), Nezdaniteľnú časť na kúpeľnú starostlivosť. Ďalej je možné si uplatniť Daňový bonus na dieťa alebo Daňový bonus na zaplatené úroky; a taktiež môže zamestnanec darovať 2%/3% z dane ľubovoľnej organizácii, ktorá je na tento účel registrovaná. 

V ročnom zúčtovaní dane za rok 2020 je po prvý krát možnosť výberu zamestnávateľa, ktorý ročné zúčtovanie dane spracuje - platí v prípade, že zamestnanec mal viacerých zamestnávateľov. Takýto zamestnanec môže požiadať o ročné zúčtovanie dane ktoréhokoľvek zo svojich zamestnávateľov. Doteraz totiž platilo, že zamestnanec môže o ročné zúčtovanie dane požiadať len toho zamestnávateľa, u ktorého si ako posledného uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane.