Zmeny v Pracovnom práve – Stravné lístky

Zmeny v Pracovnom práve – Stravné lístky

24.2.2021
Zmeny v Pracovnom práve – Stravné lístky
Dávame do pozornosti, že s účinnosťou od 1.marca 2021 bola dňa 4.februára 2021 schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ktorá zahŕňa okrem iného aj zmeny týkajúce sa Stravovania zamestnancov (§152 311/2011 Z. z. Zákonníka práce).

Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, musí umožniť zamestnancom výber medzi poskytnutím stravných lístkov a poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Za tým účelom bude zamestnávateľ povinný upraviť pravidlá, akým spôsobom sa bude realizovať výber zamestnanca, teda bude musieť určiť:

  • primeranú lehotu na výber zo strany zamestnanca,
  • minimálnu dobu, počas ktorej je zamestnanec viazaný svojím výberom,
  • postup v prípade, že zamestnanec v určenej lehote výber neuskutoční.  

Podrobnosti tohto výberu by mal zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise.

Ako Vám vieme pomôcť?

Naša spoločnosť v spolupráci s právnickou firmou pre Vás pripravila vzor takého vnútorného predpisu. V prípade, že by ste mali záujem o túto smernicu, nás prosím neváhajte kontaktovať. Predpis má niekoľko strán a tri prílohy a je buď v slovenskej alebo anglicko-slovenskej verzii.