legislativne zmeny 2023

Legislatívne zmeny – jún, júl 2023

9. 6. 2023
legislativne zmeny 2023

Zvýšenie limitu pre platby v hotovosti


Od 1. júla 2023 prichádza zmena legislatívy, ktorá prinesie navýšenie limitu pre hotovostné platby podnikateľov z pôvodnej sumy 5 000 eur na novú sumu 15 000 EUR. Pôjde o zjednotenie súm pre právnické a fyzické osoby, pri ktorých sa tento limit doteraz líšil.  

Zrušenie zápisu druhu a čísla dokladu totožnosti u konečných užívateľoch výhod, ktorí sú občanmi SR


V príprave je aj novela, ktorou by sa mala odstrániť povinnosť zápisu čísla dokladu totožnosti u konečných užívateľoch výhod - občanov SR, ktorá je momentálne povinná pri zápise do obchodného registra a takisto do registra mimovládnych organizácií. Pri takýchto prípadoch bude postačujúce rodné číslo. Povinnosť uvádzať číslo dokladu totožnosti by mala zostať platná pri cudzincoch, ktorí sú konečnými užívateľmi výhod. Dátum nadobudnutia účinnosti tejto novely zatiaľ nie je známy.

Zmena firemných údajov od 1. júna 2023

V súvislosti so zmenami súdnej mapy, a teda novými sídlami a obvodmi súdov, sa od 1. júna 2023 stane registrovým súdom pre firmy, ktoré boli registrované v Bratislave a okolí Mestský súd Bratislava III, ktorý bude viesť obchodný register pre obvod Krajského súdu v Bratislave. Táto zmena vytvára povinnosť uvádzať označenie Krajského súdu Bratislava III, na firemných dokumentoch – napr. obchodných listoch, objednávkach vyhotovených v písomnej aj elektronickej podobe.

Poskytnutie energodotácie za prvé tri kvartály 2023


Ministerstvo hospodárstva SR bude aj naďalej poskytovať dotácie v súvislosti so zvýšenými cenami elektriny a plynu, a to v druhom aj treťom kvartáli do septembra 2023. Žiadosť je potrebné podať cez elektronickú schránku spätne za každý mesiac osobitne. Dotácia je poskytovaná vo výške 80 % oprávnených nákladov do maximálnej výšky 200 000 eur za jeden mesiac. Žiadateľ musí splniť viaceré podmienky, po ktorých mu bude možné dotáciu poskytnúť.

Legislatívne zmeny v oblasti personalistiky a miezd platné od júna a júla 2023


V oblasti ľudských zdrojov a miezd došlo k niekoľkým zmenám, ktoré nájdete na tomto odkaze: Legislatívne zmeny v oblasti miezd a personalistiky – jún a júl 2023 - Contract Administration (ca-staff.eu)