Coronavirus: opatrenia vlády sr

Coronavirus: opatrenia vlády SR

23.3.2020
Coronavirus: opatrenia vlády sr
Celosvetová pandémia koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID – 19 sa v súčasnosti dotýka prakticky celej Európy a Slovenská republika nie je výnimkou. Opatrenia prijaté štátom k obmedzeniu šírenia koronavírusu majú a budú mať dopad na podnikateľskú činnosť všetkých podnikateľov. Vláda Slovenskej republiky plánuje prijať 13 opatrení, ktoré by mali pomôcť všetkým podnikateľom a ich zamestnancom v súčasnej situácii obmedzenej ekonomickej aktivity.

Podľa ministra hospodárstva Slovenskej republiky by sa mali plánované opatrenia kompetenčne týkať Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a samostatne daní a odvodov. Nižšie si Vám preto dovoľujeme zaslalť krátky prehľad plánovaných opatrení.

 • Rokovanie s bankami o možnosti odkladu splátok úverov bez negatívneho dôsledku - bez záznamu v registri dlžníkov a o možnosti zmrazenia splácania úrokov a istiny pre fyzické osoby, ale aj pre právnické osoby, možné odpustenie bankového odvodu;
 • Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) bude poskytovať krátkodobé úvery pre vybrané sektory s jednoduchšími podmienkami a pravidlami;
 • Poskytnutie financií na podporu súkromného sektora - vyčlenenie peňazí prostredníctvom Slovenského investičného holdingu (SIH) a Európskej investičnej banky (EIB) na podporu investovania v súkromnom sektore;
 • Upraviť možnosť daňovej straty - predĺženie na dlhšie obdobie;
 • Odloženie daňového priznania pre všetkých daňovníkov na 30.6.2020;
 • Úplné zrušenie platieb sociálnych a zdravotných odvodov pre samostatne zárobkovo činné osoby;
 • Oslobodenie od odvodov zamestnancov pre prevádzky, ktoré museli pre opatrenia zatvoriť;
 • Príspevky na udržanie miest aj pre malých podnikateľov a živnostníkov;
 • Zníženie ceny energie, časť sumy by vedel hradiť aj štát;
 • Umožnenie čerpania z európskych štrukturálnych i investičných fondov na pokrytie krízy, viac flexibilné čerpanie z fondov;
 • Zmena v podmienkach nároku na ošetrovné na dieťa:

Ak má diet'a dvoch rodičov, jeden z nich by ostal doma na špeciálnej PN a dostával by 80 percent zo svojho priemerného platu. Alebo ak má diet'a jedného rodiča alebo obaja nemôžu nepracovať, mohol by im štát dat' 600-eurový voucher na pokrytie nákladov;

 • Postih pre dovozcov surovín pre výrobu z tretích krajín, tzv. colný dlh, ktorý musí byť zaplatený do 10 dní, by sa mohol predĺžiť na 30-40 dní;
 • Neukladať obchodným spoločnostiam pokuty, ak nemôžu včas splniť verejné zákazky, neukladať pokuty, ak by napríklad nebola v chladničkách správna teplota.

Podľa ministra hospodárstva Slovenskej republiky vyššie uvedené plánované opatrenia nie sú konečné. Jedná sa o opatrenia, ktoré musí prijať vláda Slovenskej republiky. Časť opatrení bude musieť prejsť legislatívnym procesom zo strany Národnej rady Slovenskej republiky. V niektorých prípadoch bude treba zmeniť platnú legislatívu. S navrhovanými opatreniami súhlasí aj nový minister hospodárstva Slovenskej republiky Richard Sulík.

Opatrenia navrhované ministrom hospodárstva Slovenskej republiky sú priebežne oznamované v médiách a sú tiež priebežne zverejňované na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/