Fisker, hav og solnedgang.

Regnskap

Regnskapstjenester tilpasset ditt behov og din størrelse.

Crowe tilbyr alle typer regnskapstjenester, alt fra enkeltfunksjoner som fakturering, lønn og bilagsregistrering, til å utfylle hele regnskapsfunksjonen i din virksomhet. Vi bistår med utarbeidelse av årsregnskap og likningspapirer, samt prosjektregnskaper og mellombalanser. Vi tilpasser oss ditt behov, uansett virksomhetens størrelse. 
 
Vi tilbyr også bistand i forbindelse med omstruktureringer, generasjonsskifter, kapitalendringer, fusjoner og fisjoner, samt en rekke andre rådgivningstjenester.
 

Kvalitet i alle ledd 

Med Crowe som regnskapsfører får du en pålitelig støttespiller som gir deg og din virksomhet tett oppfølging. Vi er opptatt av å utføre arbeidet med høy kvalitet og å yte god kundeservice.

Våre regnskapsførere har erfaring fra de fleste regnskapssystemer og vi tilpasser oss kundens behov.

Ønsker du å ta kontakt?

Snakk gjerne med en av våre eksperter ved en av våre Crowe-avdelinger.
Statsautorisert revisor - Christian Hadler
Christian Hadler
Statsautorisert revisor
Crowe Vika | Crowe Stavanger
Partner og daglig leder i Vidi Revisjon - Roger Drage
Roger Drage
Partner | Daglig leder
Crowe Skullerud