Åpenhetsloven

Crowe Partner Revisjon AS er det syvende største selskapet innen regnskap og revisjon i Norge, og er medlem av det internasjonale nettverket Crowe Global. Vi består av to avdelinger lokalisert i Oslo og Stavanger med totalt ti partnere og 51 ansatte. Selskapet utfører hovedsakelig alle tjenestene som leveres selv, og det brukes i liten grad underleverandører i vår produksjon. Derimot har vi flere forretningspartnere som er nødvendig for operasjonell drift av selskapet, slik som leie av kontorlokaler, renhold, kantine, programvare, elektronisk utstyr, IKT-tjenester, samt markedsføringstjenester mv.
 
Gjennom vår virksomhet og sammen med våre samarbeidspartnere har vi som mål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. For å oppnå dette har vi etablert tydelige interne retningslinjer som skal redusere risikoen for negativ innvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Retningslinjene skal også sørge for at vi bruker vår forhandlingsmakt der den kan ha en positiv effekt.
 
Våre retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold innebærer vurdering og kartlegging av våre leverandører og forretningspartnere. Vi vurderer risiko ved inngåelse av avtaler med nye leverandører i tillegg til av vi gjør løpende vurderinger av faste leverandører. Risikovurderings- og kartleggingsarbeidet innebærer blant annet å rette forespørsler til leverandørene for å vurdere deres påvirkning på omverdenen. Oppnås ikke tilfredsstillende tilbakemeldinger eller dokumentasjon fra leverandørene, vil dette ha konsekvenser for vårt samarbeid. Vi forsøker i første omgang å påvirke leverandøren og å holde en åpen dialog.
 
Vår aktsomhetsvurdering har ikke avdekket forhold som tilsier at vi har høy risiko for å bidra til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har vurdert at den største risikoen for potensiell negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knytter seg til elektronisk utstyr, kontormøbler og markedsmateriell.
 
Send e-post til [email protected] dersom du ønsker ytterligere informasjon.