Partner og daglig leder i Vidi Revisjon - Roger Drage

Roger Drage

Partner | Daglig leder
Crowe Skullerud

Erfaring

  • Roger startet i Vidi Revisjon AS i 2008 etter å ha vært ansatt 8 år hos EYs Oslokontor.
  • I EY arbeidet Roger hovedsakelig innenfor bransjene eiendom, handel og entreprenørvirksomhet
  • Roger startet i EY i år 2000 etter to år hos et mindre revisjonsfirma i Oslo.

Utdannelse

  • Statsautorisert revisor i 2006 etter å ha fullført Høyere Revisorstudium ved Handelshøyskolen i Bergen i 2004.
  • Registrert revisor i 2001 etter å ha fullført revisorstudiet ved Handelshøyskolen BI i Sandvika 1995-1998.