Sommerfugl på gresstrå

Bærekraft og miljø

Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling, både i egen organisasjon og i samfunnet for øvrig.

Som et globalt selskap har vi ressurser tilgjengelig verden rundt. Vår digitale arbeidshverdag gjør det mulig for oss å dra nytte av dette, samtidig som vi kan minimere reiser og fysiske møter.

Vi jobber skybasert og de fleste arbeidsoppgaver kan derfor gjøres uavhengig av hvor vi befinner oss.


Bærekraft og revisjon

Bærekraftsrapportering, miljøregnskap og ESG (Environmental, Social and Governance) er i ferd med å bli en integrert del av års- og kvartalsrapporter.

På samme måte som for finansiell informasjon, er det viktig å gi brukeren tillit til innholdet i ikke-finansiell rapportering. Rapportering av ikke-finansiell informasjon kan også gi økt forståelse av den finansielle situasjonen til en organisasjon.

For å lykkes med bærekraftsarbeidet, kreves effektive analyser, god planlegging og implementering, og fullstendig og nøyaktig rapportering. Vi bistår deg med din bærekraftsstrategi fra A–Å.