Næringsbygg og himmel

Investeringsselskap

Særlig forståelse og kunnskap innen investeringsselskap.

I Crowe har vi over tid opparbeidet oss særlig god kompetanse innen revisjon, regnskap og rådgivning for investeringsselskaper. 

Etter skattereformen i 2006 ble det etablert mange investeringsselskaper på grunn av de gunstige skattereglene på aksjegevinster og utbytter. Fritaksmetoden og 3 %-regelen har vist seg å være komplisert. Å vurdere hvorvidt et verdipapir inngår i fritaksmetoden kan være vanskelig. I tillegg har rapporteringen av utbytter og gevinster på skattemeldingen blitt mer omfattende.


I trygge hender hos Crowe

I Crowe er vi oppdatert på siste nytt innen skatteregler for investeringsselskaper. God forståelse av skattemessige problemstillinger er avgjørende for å lykkes. Hos oss er du i trygge hender.